EESTI VAIMSE TERVISE JA HEAOLU KOALITSIOON

VATEK on vaimse tervise valdkonna organisatsioonide võrgustik, mille sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine ning valdkondliku poliitika kujundamine.

Meie liikmed

Eestvedajad ning ühiste väärtuste eest seisjad

VATEK uudiskiri

Vaimses tervise vallas toimuv koondatud

sotsmin_3lovi_est.png

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevust toetab