VATEK on vaimse tervise valdkonna organisatsioonide võrgustik, mille sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine ning valdkondliku poliitika kujundamine.

Icon (2).png

EESTI VAIMSE TERVISE JA HEAOLU KOALITSIOON

Collaboration-rafiki.png

Meie liikmed

Eestvedajad ning ühiste väärtuste eest seisjad

Emails-rafiki (1).png

VATEK uudiskiri

Vaimses tervise vallas toimuv koondatud

sotsmin_3lovi_est.png

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevust toetab