VATEK ekspertgrupp

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni ekspertgrupp on nõuandev organ, mis on kokku kutsutud Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse perioodiks (2020-2021), et toetada organisatsiooni arengustrateegia loomist ning seeläbi tagada VATEKile pikaajaline võimekus vedada vaimse tervise huvikaitset, toetada liikmeid huvikaitse tegevustes ja saavutada organisatsiooni finantsiline stabiilsus.

Ekspertgrupi tegevusi koordineerib VATEKi juhataja.