top of page
VATEK ekspertgrupp

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni ekspertgrupp on nõuandev organ, mis on kokku kutsutud Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse perioodiks (2020-2021), et toetada organisatsiooni arengustrateegia loomist ning seeläbi tagada VATEKile pikaajaline võimekus vedada vaimse tervise huvikaitset, toetada liikmeid huvikaitse tegevustes ja saavutada organisatsiooni finantsiline stabiilsus.

Ekspertgrupi tegevusi koordineerib VATEKi juhataja.

bottom of page