Vaimse tervise inforing

VATEK korraldab regulaarseid kohtumisi, mis toovad kokku mitmed vaimse tervise teemadega tegelevad riigiasutused, partnerorganisatsioonid ning valdkonna erialaorganisatsioonid. Veebipõhiste kohtumiste eesmärk on saavutada parem infovahetus ning leida koostöökohti.

Inforing on 1. juunist suvepuhkusel ning naaseb 2022. aasta augustis.

Oluline!

Inforingide kokkuvõtted on koostatud teemade eelvaate, kohtumise käigus tehtud märkmete ning jooksvate täienduste põhjal. Neis võib esineda ebatäpsusi ning küsimuste korral tasub pöörduda VATEKi või vastava asutuse esindaja poole.

Lisainfo vaimse tervise inforingi kohta: vatek@vatek.ee