Vaimse tervise inforing

VATEK käivitas 2022. märtsikuus taas regulaarsed kohtumised, mis toovad kokku mitmed vaimse tervise teemadega tegelevad riigiasutused, partnerorganisatsioonid ning valdkonna erialaorganisatsioonid. Veebipõhiste kohtumiste eesmärk on saavutada parem infovahetus ning leida koostöökohti.

Kohtumised toimuvad kaks korda kuus kolmapäeviti ning nende kohtumiste kokkuvõtted ilmuvad siia lehele samal nädalal.

Oluline!

Inforingide kokkuvõtted on koostatud teemade eelvaate, kohtumise käigus tehtud märkmete ning jooksvate täienduste põhjal. Neis võib esineda ebatäpsusi ning küsimuste korral tasub pöörduda VATEKi või vastava asutuse esindaja poole.

Lisainfo vaimse tervise inforingi kohta: vatek@vatek.ee

Varasemad inforingid (Covid-kriis)