Vaimse tervise inforing

Reageerimaks koroonakriisi väljakutsetele alustas VATEK koostöös Sotsisaalministeeriumiga ja Sotsiaalkindlustusametiga kevadel 2020 regulaarsete kohtumistega, mis toovad kokku mitmed vaimse tervise teemadega tegelevad riigiasutused, partnerorganisatsioonid ning valdkonna erialaorganisatsioonid. Veebipõhiste kohtumiste eesmärk on saavutada parem infovahetus ning leida koostöökohti.

Kohtumised toimuvad iga kuu 3. kolmapäeval ning nende kohtumiste kokkuvõtted ilmuvad siia lehele samal nädalal.

Oluline!

Kohtumiste kokkvõtted on ülevaatlikud ning põhinevad kohtumiste ajal kirja pandul. Seetõttu võib kirjapandu olla ebatäpne ning küsimuste korral tasub pöörduda VATEKi või vastava asutuse esindaja poole.