top of page
VATEK tookuulutus.jpg

Kommunikatsioonijuhi rollis rakendad VATEKi võrgustiku võimekust, et kujundada meedias vaimse tervise alast suhtlust. Kogukonnajuhina lood meie liikmetest ja partneritest koosnevat vaimse tervise valdkonna eestvedajate võrgustikku.

Oma tööga aitad meie võrgustikul edendada Eesti elanike vaimset tervist ja heaolu ning kujundada valdkondlikku poliitikat.

Saada oma CV ja motivatsioonikiri meiliaadressile ott@vatek.ee.

Tähtaeg 8. september

Ülesanded:

 • meedia vahendusel Eesti inimeste vaimse tervise hoiakute kujundamine

 • organisatsiooni pikaajalise kommunikatsioonistrateegia loomine

 • vaimse tervise teemade vahendamine meediasse, sh artiklite kirjutamine ja toimetamine

 • liikmete kaasamine VATEKi töösse ja vabatahtlike töö juhtimine

 • infokanalite haldamine loomaks valdkonna organisatsioonide jagatud inforuumi

 • seminaride ja ürituste korraldamine

Eeldused:

 • huvi vaimse tervise valdkonna ja teaduspõhise lähenemise vastu

 • kommunikatsiooni alane kõrgharidus või töökogemus

 • võime inimesi kaasata ja juhtida

 • oskus kirjutada paremaid tekste kui see töökuulutus

Pakume:

 • brutopalka 2200 EUR

 • paindlikku tööaega ja kohta

 • võimalust ellu viia oma visiooni vaimse tervise kommunikatsiooniks

 • isiklikku vastutust ja meeskonna tuge selles mahus, mis ise vajad

 • võimalust arendada vaimse tervise valdkonda

bottom of page