top of page
  • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Galerii: toimus VATEKi üldkoosolek
Reedel, 6. mail said VATEKi kogukonna liikmed kokku ning veetsime üheskoos mõnusalt tegusa päeva Proto avastustehases.


Tegevused olid jaotatud kaheks – suhtlemine ja valdkondlikud arutelud...


13.00-13.30 Soojendus: märkame inimesi enda ümber

13.30-13.45 Tundetarkus! Vaimse tervise kuu 2022 - Ott Oja

13.40-14.15 Inimõigused vaimse tervise teenustes: kuidas võiks paremini? - Katrin Tsuiman

14.15-14.45 Vaimse tervise osakond: tänased sammud ja tulevikusuunad - Anniki Lai

14.45-15.30 Mis rolli kannab VATEK oma valdkonna tuleviku kujundamisel? - VATEKi nõukogu paneeldiskussioon


...ning üldkoosolek!


16.00-17.15 VATEKi ametlik üldkoosolek: natuke formaalsust ja otsustavust


Üldkoosoleku päevakorda kuulusid järgnevad teemad:

  • VATEKi põhikirja punkt 1.1. muudatus

  • VATEKi liikmemaksu reglemendi muudatus

  • VATEKi 2021. aasta majandusaasta aruanne

  • VATEKi 2022. aasta tegevuskava ja eelarve

  • VATEKi eetikakoodeksi rakendamine ja arendamine


Päev sai punkti ühise õhtusöögiga. Heade mõtetega ääreni ära täidetud Proto ruumidest lahkudes säras veel päikegi taevas. Kui osalejad tõttasid koju perega nädalavahetust alustama, siis varahommikust alates üldkoosolekut ette valmistanud VATEKi meeskond jäi veel viivuks Noblessneri sadama treppidele tasast veeloksumist jälgima ning end värske mereõhuga kosutama.Commentaires


bottom of page