top of page

Nõukogu koosoleku protokoll – uus liige


VATEKi nõukogu kinnitas SA Kiusamisvaba Kooli VATEKi liikmeks!Koosoleku aeg: 20.–21.09.2023

Koosoleku vorm: kirjalik, virtuaalne


Päevakord ja otsused:

 1. SA Kiusamisvaba Kooli avaldus VATEKiga liitumiseks

 • Ettepanek kinnitada SA Kiusamisvaba Kool VATEKi liikmeks. Ott Oja esitab nõukogule Kiusamisvaba Kooli liitumisavalduse.

 • Hääletus

 • Ettepaneku poolt hääletab 5 nõukogu liiget.

 • Poolthääled

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)


 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning SA Kiusamisvaba Kool on VATEKi liikmeks kinnitatud. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist.


Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

bottom of page