top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Nõukogu koosoleku protokoll – ülevaated ja tulevikuvaated
Koosoleku aeg: 30.08.2023

Koosoleku vorm: hübriid (VATEKi kontoris ning veebis)


Päevakord:

 1. Tegevuste ülevaade (Ott Oja)

 2. Finantside ülevaade (Ott Oja)

 3. Kaasamisstrateegia ja osakonnad (Ott Oja)

 4. Valmistumine juhatuse valimiseks (Ott Oja)

 5. Heaolu tippkeskus (Merike Sisask)


1. Tegevuste ülevaade.

 • SÜNDMUSED: Maikuus korraldasime üldkoosoleku, aprillis meediaga suhtlemise koolituse ning augustis Arvamusfestivali vaimse tervise ala. Korraldamisel on veel kaamera ees esinemise treening (septembris) ning vaimse tervise kuu (oktoobris).

 • HUVIKAITSE: Oleme suhelnud Riigikogu vaimse tervise toetusrühmaga ning noorte vaimse tervise toetusrühmaga. Hetkel on laual koolipsühholoogide palga küsimus ning Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse tingimused. Peatselt asume teele ennetuse huvikaitseplaani koostamisega.

 • Oleme enesetunne.ee platvormi üle vormistamas Tervise Arengu Instituudi haldusesse.

 • VATEK kuulub ennetusnõukogu, esmatasandi tervishoiu nõukogu ning nüüdsest ka rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 juhtkomisjoni koosseisu.

2. Finantside ülevaade.

 • Oleme Taavet+Sten Mõjufondi annetuse abil katnud praeguse projektirahastuse omaosaluse.

 • Valmistume Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse 2024–2026 kutsungiks.

3. Kaasamisstrateegia ja osakonnad.

 • Oleme üldkoosolekul kogutud sisendist formuleerimas VATEKis liikmete kaasamise teekondi. Peatselt edastame need teekonnad ka liikmetele tagasisidestamiseks.

 • Nõukogu avaldas toetust, et VATEKi alla võiks luua alalisi osakondi kindlate teemade edendamiseks.

4. Valmistumine juhatuse valimiseks.

 • VATEKi põhikiri: Nõukogu pädevuses on juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, neile makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine.

 • Ott Oja 3 aastat juhatuse liikmena täitub 20. oktoobril 2023.

 • Kõik osalevad nõukogu liikmed avaldavad soovi, et Ott jätkaks. Kuna Ott on nõus seda vastutust kandma, ei korraldata juhataja leidmiseks avalikku konkurssi.

5. Heaolu tippkeskus.

 • Eesti Teadusagentuuril on avatud tippkeskuste konkurss, mis on suunatud kõrgetasemelise ja koostöise teadustöö edendamisele. Mitme ülikooli koostöös on kavas esitada konkursile heaolu tippkeskuse taotlus.

 • Tippkeskuse puhul oleks lisaväärtuseks kaasata valdkonnaga seotud partnereid väljaspoolt teadustegevust. Kas VATEKil oleks huvi olla partner, eeldusel, et taotlusvoorus saadab ideed edu?

 • Kõik osalevad nõukogu liikmed näevad selles head võimalust.


Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

Comments


bottom of page