top of page

Nõukogu koosoleku protokoll – uus liige


VATEKi nõukogu kinnitas Eesti Muusikateraapia Ühingu VATEKi liikmeks!Koosoleku aeg: 4.–10.07.2023

Koosooleku vorm: kirjalik, virtuaalne


Päevakord ja otsused:

 1. Eesti Muusikateraapia Ühingu avaldus VATEKiga liitumiseks

 • Ettepanek kinnitada Eesti Muusikateraapia Ühing VATEKi liikmeks. Ott Oja esitab nõukogule Ühingu liitumisavalduse.

 • Hääletus

 • Ettepaneku poolt hääletab 5 nõukogu liiget.

 • Poolthääled

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)


 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning Eesti Muusikateraapia Ühing on VATEKi liikmeks kinnitatud. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist.


Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

bottom of page