top of page
  • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Toimus VATEKi liikmete koostööseminar

30. novembril toimus 2021. aasta viimane VATEKi koostööseminar, taaskord paraku veebi vahendusel. Kokku oli koos esinejatega umbes kolmkümmend osavõtjat.Koostööseminaride eesmärgiks on kokku tuua VATEKi liikmed, et ühiselt läbi arutada lähiajal tehtu, koguda mõtteid uute ettevõtmiste jaoks ning ka lihtsalt omavahel vahetult suhelda. VATEKi koostööseminarid toimuvad neli korda aastas.


Seekordne päevakava oli järgnev:

  • Tutvustus- ja suhtlusring

  • VATEKi aasta kokkuvõte

  • Sotsiaalministeeriumi ülevaade vaimse tervise suunast

  • 2021. aasta vaimse tervise kuu ja messi kokkuvõte

  • Strateegilise partnerluse 2022–2023 tegevuste planeerimine, fookuste seadmine


Sisendikorjet viisime seekord läbi Google Jamboard abil ning saime palju häid suuniseid, millega edasi töötada nii vaimse tervise kuu planeerimisel kui ka liikmete kaasamise ja toetamise kavandamisel.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page