top of page
  • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VATEK on Vabaühenduste Liidu liige!25. märtsil 2022 kinnitati VATEK Vabaühenduste Liidu liikmeks. VATEKi nõukogu andis liitumisprotsessi algatamisele heakskiidu 17.12.2021 toimunud nõukogu koosolekul.


VATEKi tegevjuhi Ott Oja sõnul oli liikmeks astumine loogiline samm. "Vabaühenduste Liitu kuulumine pakub meie organisatsioonile suurt lisaväärtust ja tuge. Liit seisab avatud valitsemise ja vabaühenduste õiguste eest ning on selles töös nii otsesemalt kui ka kaudsemalt olnud abiks VATEKile ja meie liikmetele," selgitas Ott Oja.


Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.


Vabaühenduste Liidu põhisuunad 2021–2024:

  1. Huvikaitse – vabakond tegutseb usalduslikus partnerluses avaliku võimuga, et edendada avatud valitsemist ja kaitsta avalikke huve.

  2. Võimekas vabakond – vabakonnas on tihedad sidemed ja hea koostöö, ühendused on hästi juhitud, suutlikud muutuste juhtijad ning oma tegevuses eetilised ja innovatiivsed.

  3. Kasvulava – Eestis on üha enam inimesi, kes oskavad, suudavad ja tahavad kestlikult osaleda nii kogukondlikes kui ka ühiskondlikes asjades.

VATEKi liikmetest ootavad meid Vabaühenduste Liidu ridades juba Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, Eluliin ja Peaasjad.

留言


bottom of page