top of page

VATEKi liikmed

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni liikmed on  juriidilised isikud, kelle põhitegevus on seotud vaimse tervise ja heaolu edendamisega ning kes järgivad VATEKi eetikakoodeksit.

VATEK koosneb

 

54

liikmesorganisatsioonist.

Lisaks on meil palju häid koostööpartnereid, kellega liigume ühiste eesmärkide suunas.

Vaata ka: VATEKiga liitumine

bottom of page