VATEKi liikmed

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni liikmed on  juriidilised isikud, kelle põhitegevus on seotud vaimse tervise ja heaolu edendamisega ning kes järgivad VATEKi eetikakoodeksit.

VATEKis on hetkel 38 liiget. Lisaks on VATEKil mitmeid koostööpartnereid, kellega liigutakse ühiste eesmärkide suunas.

Vaata lähemalt VATEKiga liitumise infot siit.