VATEKi juhtimine

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni kõrgeimaks organiks on kord aastas kokku kutsutav liikmete üldkoosolek.

Liikmed valivad üldkoosolekute vaheliseks ajaks põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosolekute ülesandeid täitma VATEKi nõukogu.

Nõukogu määrab VATEKi igapäevaseks juhtimiseks ja esindamiseks tegevjuhi.

Tutvu meie 2022. aasta tegevuskavaga!

VATEKi tegevuskava 2022.png
Nõukogu liikmed
Saale Kibin.jpg

SAALE KIBIN

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Birgit Malken.jpg

BIRGIT MALKEN

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Anna-Kaisa Oidermaa.jpg

ANNA-KAISA OIDERMAA

Peaasjad

Anne Kleinberg.jpg

ANNE KLEINBERG

Eesti Psühhiaatrite Selts

Merike Sisask.JPG

MERIKE SISASK

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Nõukogu koosolekute protokollid
Üldkoosolek

Üldkoosolek on VATEKi kõrgeim juhtorgan, kuhu kuuluvad kõik koalitsiooni liikmed