VATEKi juhtimine

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni kõrgeimaks organiks on kord aastas kokku kutsutav liikmete üldkoosolek.

Liikmed valivad üldkoosolekute vaheliseks ajaks põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosolekute ülesandeid täitma VATEKi nõukogu.

Nõukogu määrab VATEKi igapäevaseks juhtimiseks ja esindamiseks juhataja.

Juhatus
Nõukogu
Saale%20Kibin_edited.jpg

SAALE KIBIN

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Birgit%20Malken_edited.jpg

BIRGIT MALKEN

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Anna-Kaisa%20Oidermaa_edited.jpg

ANNA-KAISA OIDERMAA

Peaasjad

Katrin Orav.jpg

KATRIN ORAV

Eesti Psühhiaatrite Selts

Merike Sisask (pisipilt).JPG

MERIKE SISASK

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Üldkoosolek

Üldkoosolek on VATEKi kõrgeim juhtorgan kuhu kuuluvad kõik koalitsiooni liikmed