top of page
VATEKi juhtimine

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni kõrgeimaks organiks on kord aastas kokku kutsutav liikmete üldkoosolek.

Liikmed valivad üldkoosolekute vaheliseks ajaks põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosolekute ülesandeid täitma VATEKi nõukogu.

Nõukogu määrab VATEKi igapäevaseks juhtimiseks ja esindamiseks juhatuse.

Juhatuse liikmed
Ott Oja, VATEK

OTT OJA

VATEKi tegevjuht

ott@vatek.ee

+372 5559 5589

Nõukogu liikmed
Saale Kibin.jpg

SAALE KIBIN

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

2022-11-09 11_06_36.299+0200.jpg

KADRI HALJAS

Triumf Health

Anna-Kaisa Oidermaa.jpg

ANNA-KAISA OIDERMAA

Peaasjad

Anne Kleinberg.jpg

ANNE KLEINBERG

Eesti Psühhiaatrite Selts

Merike Sisask.JPG

MERIKE SISASK

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Nõukogu koosolekute protokollid
Üldkoosolek

Üldkoosolek on VATEKi kõrgeim juhtorgan, kuhu kuuluvad kõik koalitsiooni liikmed

bottom of page