top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Nõukogu koosoleku protokoll – tegevuskava 2024 kinnitatud!


VATEKi nõukogu kinnitas 2024. aasta tegevuskava ja eelarve! Samuti arutati nõukogu töökorraldust ja VATEKi käimasolevaid tegevusi.Koosoleku aeg: 19.02.2024

Koosoleku vorm: füüsiline


PÄEVAKORD:


 1. Nõukogu töökorraldus – kuidas nõukogu jaoks toimib?

 2. VATEKi tegevuste ülevaade

 3. Tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine

 4. VATEKi jaoks prioriteetsed osakonnad ja töögrupid, mida algatada


1. Nõukogu töökorraldus – kuidas nõukogu jaoks toimib?

 • Siiani on virtuaalseteks nõukogu kanaliteks olnud e-post ja Facebook Messenger. Et hääletusi ja arutelu teemade lõikes paremini eristada, proovime Slacki. Edaspidi saaks seda ka töögruppide ja osakondade töös kasutada. Slack pakub tasuta prooviperioodi ning MTÜ-dele eripaketti. 

 • Siiani on nõukogu otsuste puhul ära oodatud kõigi nõukogu esindajate hääl, kuid iseenesest saab otsuse kinnitada juba siis, kui üle poole esindajatest on ühel meelel. Tundub mõistlik praeguse süsteemiga jätkata – et kõik vastaks, isegi kui vastus on "jään hääletusest kõrvale" (näiteks puhkusel viibimise tõttu).


2. VATEKi tegevuste ülevaade

 • Strateegiline partnerlus

  • VAHUKOMM projekti (2022–2023) aruanne on esitatud.

  • HETK projekti (2024–2026) ehk järgneva kolme aasta sisustamine käimas, eesmärk jaotada tegevused ühtlaselt, mitte asuda kõike korraga käivitama. 

 • Huvikaitse

  • Kas VATEK peaks reklaamiseaduse teemal arvamust avaldama? Praeguses ajaraamis jõuaks kokku panna üldised põhimõtted, mitte detailse vastuse.

 • Liikmeskond

  • Ees on novembris läbi viidud rahulolu-uuringu tulemuste kirjeldamine ning liikmete andmebaasi uuendamine.

 • Meeskond

  • 4-päevase töönädala rakendamine meeskonnas näitab siiani häid tulemusi.


3. Tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine

 • Ettepanek kinnitada VATEKi 2024. aasta tegevuskava ja eelarve. Mõlemad on saadetud nõukogule eelnevalt tutvumiseks.

 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning VATEKi 2024. aasta tegevuskava ja eelarve on kinnitatud.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletas 4 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning VATEKi 2024. aasta tegevuskava ja eelarve on kinnitatud.


4. VATEKi jaoks prioriteetsed osakonnad ja töögrupid, mida algatada

 • Nõukogu näeb, et paljud teemad on olulised, kuid mitte kriitilised või teistest peajagu prioriteetsemad. Lähtume praegu üleval olevatest teemadest ja uurime, mis liikmete huvid oleks. Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page