top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Nõukogu koosoleku protokoll – uued liikmed ja liikmemaksust vabastamine


VATEKi nõukogu kinnitas Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni ning Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ VATEKi liikmeks! Samuti otsustati vabastada kaks liiget avalduse alusel (osaliselt) liikmemaksust.Koosoleku aeg: 01.–08.02.2024

Koosoleku vorm: kirjalik, virtuaalne


Päevakord ja otsused:

 1. TheraSync OÜ avaldus 2024. aastal liikmemaksust vabastamiseks

 2. MTÜ Lahendus.net avaldus 2024. aasta liikmemaksust osaliselt vabastamiseks

 3. Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni avaldus VATEKiga liitumiseks

 4. Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ avaldus VATEKiga liitumiseks 1. TheraSync avaldus 2024. aastal liikmemaksust vabastamiseks


 • Ott Oja teeb ettepaneku rahuldada TheraSync OÜ avaldus ning vabastada organisatsioon 2024. a liikmemaksust.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletas 5 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta. TheraSync OÜ on VATEKi 2024. aasta liikmemaksust vabastatud.


2. MTÜ Lahendus.net avaldus 2024. aastal liikmemaksust osaliseks vabastamiseks

 • Ott Oja teeb ettepaneku rahuldada MTÜ Lahendus.net avaldus ning vabastada organisatsioon osaliselt 2024. a liikmemaksust.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletas 5 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta. Lahendus.net on VATEKi 2024. aasta liikmemaksust osaliselt vabastatud.


3. Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EPTA) avaldus VATEKiga liitumiseks


 • Ettepanek kinnitada Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon (EPTA) VATEKi liikmeks. Ott Oja esitab nõukogule EPTA liitumisavalduse.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletas 5 nõukogu liiget.

 • Poolthääled

  • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

  • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

  • Kadri Haljas (Triumf Health)

  • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

  • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning EPTA on VATEKi liikmeks kinnitatud. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist.


4. Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ avaldus VATEKiga liitumiseks

 • Ettepanek kinnitada Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ VATEKi liikmeks. Ott Oja esitab nõukogule kandidaadi liitumisavalduse.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletas 5 nõukogu liiget.

 • Poolthääled

  • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

  • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

  • Kadri Haljas (Triumf Health)

  • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

  • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ on VATEKi liikmeks kinnitatud. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist.Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page