top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Nõukogu koosoleku protokoll – kokkuvõtted ja 2024ks valmistumine


VATEKi nõukogu sai ülevaate kohe lõppevast VAHUKOMMi ja jaanuaris algavast HETK projektist ning võttis vastu VATEKi kaasamisstrateegia!Koosoleku aeg: 18.12.2023


Koosoleku vorm: virtuaalnePäevakord ja otsused:


1. VT HETK projekti seis

 • Oleme saanud positiivse otsuse strateegiliseks partnerluseks 2024–2026, leping saab allkirjastatud uue aasta alguses. Eelarvest katame 2 töötajat, kontori ja peamised tegevuskulud (IT, raamatupidamine). Projekti nimi on vaimse tervise HETK ehk huvikaitse edendamine teaduspõhise kogukonnana.

 • Projekti fookus on kaasamisstrateegia rakendamisel, andes liikmetele rohkem võimalusi ja oskuseid ise VATEKi tegevussuundi eest vedada.


2. VAHUKOMM projekti täitmise ja finantside ülevaade

 • Kõik vajalikud näitajad on saavutatud, huvikaitseplaan veel viimistlemisel.

 • Hinnanguliselt saab 31.12 seisuga kasutatud projektirahadest 97% ehk on u 7739 eur jääk.

 • Ettepanek: maksta VAHUKOMM vabadest vahenditest töötajatele preemiat 110% põhipalga ulatuses.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletab 4 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning töötajatele 110% põhipalga ulatuses preemiat maksta tingimusel, et n-ö 13. kuupalga maksmine ei saa edaspidiselt kombeks VATEKis töötasu määramisel.


3. Töökorralduse ja töölepingute uuendamine

 • Ettepanek katsetada VATEKis neljapäevast töönädalat 3 kuud + 3 kuud alates uuest aastast.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletab 4 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)


Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta. VATEK katsetab uuest aastast neljapäevast töönädalat.


 • Arutelu: Milline võiks olla edaspidi VATEKi tegevjuhi leping, kas juhatuse liikme leping, tähtajaline või tähtajatu tööleping?

 • Ettepanek volitada nõukogu esindaja Anna-Kaisa Oidermaa sõlmima uus tähtajatu tööleping Ott Ojaga. 

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletab 4 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)


Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta. Anna-Kaisa Oidermaa sõlmib nõukogu esindajana Ott Ojaga uue tähtajatu töölepingu.


4. Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liitumisavaldus

 • Ühise arutelu tulemusel palutakse liikmeskandidaadil liitumisavaldust täiendada.


5. Kaasamisstrateegia kinnitamine

 • Ettepanek kinnitada VATEKi kaasamisstrateegia.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletab 4 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)


Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta. VATEKi kaasamisstrateegia on kinnitatud.


6. Ennetuse ja teavitustöö huvikaitseplaani ülevaade 

 • Ott Oja annab ülevaate ennetuse ja teavitustöö huvikaitseplaani hetkeseisust ja suundadest.


7. Muud teemad

 • Merike Sisask: Heaoluteaduste Tippkeskus sai positiivse otsuse! Projekt ootab veel allkirjastamist.Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

コメント


bottom of page