top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – detsember 2023Pärast paarikuist pausi tuli VAimse TErvise Klubi ehk igakuine valdkonna tegutsejaid ühendav info- ja koostöökohtumine taas kokku! Tormakale aasta lõpule omaselt oli osalejaid pigem vähem (umbes 20), kuid juttu jagus viimaste minutiteni.


Hoo saime sisse väiksemates gruppides, et jagada omavahel ootuseid uuele aastale ning lõppeva aasta põhiemotsioone. Sellele järgnes avatud inforing ning kohtumisele pani punkti VATEKi ennetuse ja teavitustöö huvikaitseplaani viimistlemine.Ott Oja, VATEK:

 • VATEKi kommunikatsiooni- ja kogukonnajuht Triin on haiguslehelt tagasi!

 • Vaimse tervise kuu lühikokkuvõte: 67 sündmust veebis üleval, kokku registreeriti umbes 90 – olime pigem ettevaatlikud, kui tõenduspõhisuse osas kõhklusi tekkis või infot puudu jäi. Veebis käis 15 000 külastajat. Uuel aastal proovime kuule korraldamisele läheneda meeskonda säästvamalt.

 • Oleme VAHUKOMMi projekti kokku tõmbamas ja ees seisab uus strateegilise partnerluse projekt 2024–2026. Projekt on heaks kiidetud, lepingu sõlmimine veel pooleli.


Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • 15. detsembril on tulemas VTO tegevuskava aastakoosolek koostööpartneritega, plaanis on tegus sisendikorje töötubades. 

 • 14. detsembril toimub astmelise abi tegevuskava tutvustav seminar.

 • Kogukonnaüritused on EIA raames Koostöö Koguga jätkunud, paar viimast toimuvad ka uuel aastal. Kaasnenud on hea sisend KOV tasandilt.

 • KOV taotlusvoor jätkub 2024. aastal. Sel korral kehtib taotlejatele omaosalus.

 • 1. detsembril toimus laste vaimse tervise kohtumine kõigi ministeeriumite esindajatele. Valitsuse tegevusprogrammis on seatud SoMile ülesanne laste-noorte vaimse tervise parandamisettepanek välja töötada. Ei taha selleks uut paberit välja töötada, vaid nüüdseks kõik ministeeriumid kokku kutsutud, et nad oma valdkonnale keskendudes kaasa mõtleks ja sinna suunaks energiat. Avatus koostööks on suur. 

 • Laste vaimse tervise uuring läheb uuest aastat koolidesse küsitlema. Uuringut viivad läbi RAKE, Tervise Arengu Instituut ja Turu-uuringute AS.


Helen Tammo, Biotehnoloogia Park:

 • Meie kevadest saati toimunud vaimse tervise valdkonna kitsaskohtade ja innovatsiooni võimaluste kaardistamise projekt hakkab lõppema ja viimane töötuba toimub 15. detsembril.

 • Tulemusi on jagada ilmselt jaanuari teises pooles.Sandra Tsernant, Kogemusnõustajate Koda:

 • Kogemusnõustajate Koda on algatanud koos Kutsekojaga kogemusnõustaja kutse loomise protsessi, hoiame kursis!

ARUTELU: VATEKi ennetuse ja teavitustöö huvikaitsestrateegia


Comments


bottom of page