top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – veebruar 2024Lisaks tavapärasele infojagamisele võtsime sel korral põhjalikult luubi alla Sotsiaalministeeriumi kavandatavad muudatused rehabilitatsioonivaldkonnas. Meie sõbrapäevahõnguline VAimse TErvise Klubi algas aga üleskutsega tunnustada või esile tuua mõnd oma lemmikkolleegi. Eriti inspireerivana jäi kõlama püüd olla hoopis iseendale kõige parem ja toetavam kolleeg. Proovi ka!


Ott Oja, VATEK:

 • Meie kaasamisstrateegia on nüüd VATEKi veebis üleval! Uudistage, kaaluge võimalusi, küsige küsimusi. Proovime samm-sammult mõned formaadid töösse panna.

 • Esitasime VATEKi arvamuse ja ettepanekud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse väljatöötamiskavatsusele. Ettepanekud ja koostamisprotsess on leitavad VATEKi blogis!

 • Sotsiaalhoolekande seaduse VTK-le VATEK tagasisidet ei koosta. See laekus meieni liiga hilja, et kogukonda vajalikul tasemel kaasata jõuaks.

 • Sel kevadel teeb SoM algust alkoholipoliitika rohelise raamatu uuendamisega. VATEKi plaanid ega roll pole veel paigas, kuid teemaga tegeleda soovijad, andke mulle endast märku.

 • Eelnevaga seonduvalt julgustame tagasisidestama reklaamiseaduse muutmise plaane: puudutab alkoholireklaami piiranguid, hasartmängu ja finantsteenuste reklaami piiranguid, kuid ka tervishoiuteenuste reklaami piiranguid.

 • Toimus narko eksperttöörühma kohtumine, kus tutvusime TAI uuemate andmetega. Teemaga tegeleda soovijad, andke mulle endast märku.

 • Tuletan liikmetele meelde, et VATEKi üldkoosolek toimub 24. mail kell 13–19 Tallinnas ning igast organisatsioonist on teretulnud mitu esindajat!


Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Rääkige tõesti alkoholi- ja reklaamipoliitika osas aktiivselt kaasa, läbi VATEKi ja ka oma organisatsioonide nimel otse! SoM rahvatervise osakond veab alkoholipoliitika rohelise raamatu uuendamist.

 • Laste vaimse tervise uuring on koolidesse jõudmas. Kui saate oma võrgustikes uuringus osalemise olulisust edasi anda, oleme tänulikud!

 • Elukaare lõpp ja elutahte avaldus -> mis juhtudel hoida elus, mis juhtudel mitte. Palliatiivravi töörühmad töötavad ka vaimse tervise komponendi arendamisega + ravi edendamisega

 • KOV vaimse tervise teenuse toetuse taotlusvoor on avalik tänasest, peatselt ka psühholoogi palga- ja juhendamistoetuse oma.

 • Otsime oma osakonda uut töötajat!


Mari Ader, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Avasime projektikonkursi vaimse tervise valdkonna kvalifikatsiooninõuete ja karjääritrajektooride hindamiseks. Lõpptulemuseks peaks meil olema ettepanekud, kuidas teekonnad ja rahastus välja võiks näha.


Siiri Viil, Eesti Muusikateraapia Ühing: SoM esindajad, kas oskate öelda, kas või millal TTKSi ekspertgrupid hakkavad kogunema?


Triinu Täht: Hakkavad igal juhul, täpse aja osas jään hetkel vastuse võlgu. Uurin kolleegilt ja annan teada.


Kadri Vilgats, Papaver: Vaimse tervise teenuse toetuse tutvustuses on SoMi veebis välja toodud erinevad varem rahastatud tegevused, viimasena mainitud ka "muud tegevused". Kas sinna alla võiks kuuluda näiteks Avatud Dialoogil põhinev rehabilitatsiooniteenus?


Triinu Täht: Osakonnal on isegi sel teemal kohtumisi olnud. Avatud Dialoogi tõenduspõhisuse osas ei ole meil küsimust, ent kindlalt peab osutajal vastav pädevus olema. Kitsendav tingimus võib olla see, et teenust ei rahastataks juba mujalt. Samuti on toetus mõeldud konkreetselt teenuse ja mitte näiteks koolituste rahastamiseks. 
ARUTELU: Inimeste vajadustele vastav rehabilitatsioonisüsteem ehk sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (SHS VTK)


Brit Tammiste, SoM erivajadustega laste poliitika juht:

 • VTK keskendub tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele, kavas on rehabilitatsiooniteenuste muudatused ning puudega lapse ea muutmine

 • Rõhutan, et praegune VTK on kaardistatud probleemidele alles üks meede ja esialgne kava. Seadusemuudatustega alustame pigem järgmisel aastal. Seega ootame VTK-le teie kõigi tagasisidet ja erinevaid vaatenurki, mida teema puhul arvesse võtta.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page