top of page

Toeta VATEKi tegevusi

Annetused aitavad VATEKil tegutseda paindlikumalt ja sõltumatumalt. VATEKit toetades rahastavad annetajad meie tööd Eesti elanikkonna vaimse tervise edendamisel läbi valdkondliku koostöö arendamise ja poliitikakujundamise. Täpsemalt aitavad annetused VATEKil tasuda projektides nõutavat omaosalust ning hoida VATEKit käigus projektide vahelisel ajal.

Tegutseme avalikes huvides ning väärtustame läbipaistvust, meie tööd kallutavat rahastust VATEK vastu ei võta. VATEK järgib oma tegevuses valdkondlikku eetikakoodeksit ning vabaühenduste eetikakoodeksit.

Annetuste  kogumisel järgime Vabaühenduste Liidu annetuste kogumise head tava.

VATEK kuulub Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, mis tähendab, et eraisikutel arvatakse nende tehtud annetused maksustatavast tulust maha ning juriidilised isikud saavad teha annetusi teatud piires maksuvabalt.

Rekvisiidid

Annetusi saab teha VATEKi pangakontole:

AS LHV Pank EE677700771005565303

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

Selgitus: Annetus*

*Kui soovid saada tagasisidet, kuidas VATEK on annetusi rakendanud, jäta palun selgitusse ka oma meiliaadress.

Hoia end kindlasti VATEKi tegevustega kursis ka uudiskirja vahendusel!

bottom of page