VATEK liikmemaksu reglement

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni liikmemaksu suurus on seotud liikmesorganisatsiooni käibega eelmisel majandusaastal.


Käibe all mõeldakse siinkohal kogu raha, mis aasta jooksul organisatsioonile laekunud, olgu tegevus- või projektitoetustest, annetustest, liikmemaksudest, ettevõtlusest vms.

 

Iga liige teavitab Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni 30. septembriks, millises summas ta liikmemaksu tasub.
 

Asutamiskoosolekul oktoobris 2020 vastu võetud liikmemaksu reglement PDFina.

Käive eelneval majandusaastal

Kuni 3000 eurot

Kuni 10 000 eurot

Kuni 30 000 eurot

Kuni 60 000 eurot

Üle 60 000 euro

Liikmemaks tänavu

25 eurot

40 eurot

70 eurot

100 eurot

150 eurot

Liikme avalduse alusel võib nõukogu liikme osaliselt või täielikult vabastada liikmemaksu tasumise kohustusest üheks aastaks.