top of page

VATEKi liikmemaksu reglement

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) liikmemaksu suurus on seotud liikmesorganisatsiooni tuludega. Liikmemaksu tasutakse arve alusel kalendriaasta alguses jooksva aasta liikmelisuse eest.

Iga liige teavitab VATEKit 30. novembriks, millises summas ta järgneval kalendriaastal liikmemaksu tasub, lähtuvalt liikme tuludest viimasel lõppenud majandusaastal.


 

2022. aastal üldkoosoleku otsusega kinnitatud liikmemaksu reglement (PDF).

Tulud viimasel lõppenud majandusaastal

Üle 60 000 euro

 

Üle 30 000 euro

 

Üle 10 000 euro

Üle 3000 euro

 

Kuni 3000 eurot

Järgneva kalendriaasta liikmemaks

150 eurot

100 eurot

70 eurot

40 eurot

25 eurot

Kui liige ei ole 30. novembriks liikmemaksu summat teavitanud, edastab VATEK arve summas, mis vastab eelmisel aastal tasutud liikmemaksule või lähtub liikme majandusaasta aruandes kajastatud tuludest.

Kui organisatsioon astub VATEKi liikmeks pärast 30. juunit, peab ta jooksva aasta liikmemaksust tasuma poole.

Liikme avalduse alusel võib VATEKi nõukogu liikme osaliselt või täielikult vabastada liikmemaksu tasumise kohustusest üheks aastaks.

bottom of page