top of page

VAimse TErvise Klubi

VATEK korraldab regulaarseid kohtumisi, mis toovad kokku mitmed vaimse tervise teemadega tegelevad riigiasutused, partnerorganisatsioonid ning valdkonna erialaorganisatsioonid. Veebipõhiste kohtumiste eesmärk on saavutada parem infovahetus ning leida koostöökohti.

VAimse TErvise Klubi toimub iga kuu teisel kolmapäeval kell 16.00–17.30.

Oluline!

Kohtumiste kokkuvõtted on koostatud teemade eelvaate, arutelu käigus tehtud märkmete ning jooksvate täienduste põhjal. Neis võib esineda ebatäpsusi ning küsimuste korral tasub pöörduda VATEKi või vastava asutuse esindaja poole.

Lisainfo VAimse TErvise Klubi kohta: vatek@vatek.ee

Kohtumiste kokkuvõtted

bottom of page