top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – veebruar 2023Veebruarikuu kohtumist alustasime tänulikkuse teemal. Keelepaelte soojenduseks palusime osalejatel jagada, mis neis just sel päeval tänutunnet loob. Esitatud soojade mõtete pealt oli hea üle minna edasisele arutelule.


Triin Peterson, VATEK:

 • VATEK avaldas valimisplatvormide analüüsi Eesti Ekspressis, Peaasi koostas eraldiseisvalt ka oma analüüsi.

 • 27. veebruar korraldame vaimse tervise teemal valimisdebati.

 • Arvamusfestivaliks valmistumine käib!

  • 7. märtsil kell 16 toimub Zoomis ideekorje arenduskohtumine

  • Ala ehitusel loodame lennukat koostööd Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilastega.

 • VATEKi laual seab end 2023. aastal sisse koosloome strateegiline arendamine. Sellele on alguseks tänane eetikakoodeksi arutelu, edaspidist protsessi toetab Jaan Aps (Stories For Impact).

Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Viimistlemisel on eelmise aasta toetuse jätk – taotlusvoor peaks avanema 20.02. Taotluseid rahastatakse 1. jaanuarist ehk avalduse saab esitada ka tagantjärgi. Jätkuinfot saab kindlasti ka VATEKi uudiskirjast.

 • Valmimas on uuringud:

  • Eesti inimarengu aruande tutvustus toimub Riigikogus 21.02. Järgnevad tutvustusüritused kohalikes omavalitsustes.

  • Valminud on SUIPA uuring (suitsiidne patsient esmatasandil). Avaldame tulemused tõenäoliselt märtsi lõpus.

  • Madala intensiivsusega psühhosotsiaalsete sekkumiste raport on lõppjärgus.

 • Vaimse tervise tegevuskava on kujunduses. Pärast tähtaega ja esitlust tuli veel omajagu tagasisidet, mida integreerisime. Täiendamine peab ka jooksvalt jätkuma.

 • Tulemas on toetusvoor Ukraina põgenikele mõeldud vaimse tervise teenustele.

Ave-Gail Kaskla-Kuprys, A-G Projekt:

 • Tartus alustasid meil just kolm uut Võõras Sõber nõustajat (ennetav psühholoogiline nõustamine, nõustajad ei paku ravi ega teraapiat). Vastuvõtule pääseb hetkel 2–3 päevaga.

Marko Vaik, Serenity Platform:

 • Meil on loomisel platvorm usaldusväärsete vaimse tervise teenuste vahendamiseks, n-ö marketplace keskkond.

 • Platvorm läks äsja üles, kuigi teenused pole veel veel päris avatud. Järgmine samm on kaasata spetsialiste, kes oleks valmis testima ja tagasisidestama.

Ann Leen Mahhov, TheraSync:

 • TheraSync tegutseb selle nimel, et patsiendi ravimeeskond ühte keskkonda kokku tuua.

 • Oleme samuti arendanud oma platvormi jõudsalt ja alustamas uuringuga.


ARUTELU: VATEKi eetikakoodeks

Ott Oja, VATEK:

 • Tänase mõttekorje eesmärk on kaardistada hall ala VATEKi kogukonna väärtustele vastava ja mittevastava vahel. Täna loodu on järgmistel kuudel aluseks eetikakoodeksi edasiarendusele.

 • Taustaks: miks eetikakoodeks VATEKile üldse loodud sai?

- Liikmetevaheliseks väärtuste kokkuleppeks (suurem ühtsus liikmete vahel; aluseks VATEKi töös ühisosa leidmiseks)

- Liikmelisuse standardiks (uute liikmete vastuvõtmiseks, halvemal juhul liikmete väljaarvamiseks; kujundada kuuluvust VATEKisse kui usaldusväärsuse näitajat)

- Laiemaks valdkondlikuks standardiks (valdkonna organisatsioonidele teejuht arenguks; ühiskondlikes aruteludes lähtepunktiks)

 • Ja mis on eetikakoodeksi praegune seis?

- Liikmed peavad eetikakoodeksile vastavust oluliseks

- Eetikakoodeksit tõlgendatakse väga erinevalt ning sellele vastavuse analüüsimine on keerukas

- Pärast 2+ aastat esmast rakendamist on aeg üle vaadata eetikakoodeksi vastavus vajadustele, tuua esile parimad praktikad ja neid levitada


Mõttekorje käigus palusime tuua erinevaid näiteid vaimse tervise valdkonnas esinevatest olukordadest või tegutsemisviisidest ning määratleda, kuivõrd iga näide VATEKi väärtustega haakub.


Iga grupp lähenes ülesandele omamoodi ning ühiselt saime head ideed voolama. Peatselt kutsume VATEKi liikmed eetikakoodeksi töörühma kokku ning siis asume Klubis välja toodud mõtteid juba süvitsi edasi arendama.Kohtume taas 8. märtsil!

Comentarios


bottom of page