top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – mai 202310. mail kogunesid meie valdkonna esindajad taas veebi vahendusel VAimse TErvise Klubisse! Arutasime vaimse tervise kuu teemapüstitust, jagasime uudiseid ning loomulikult muljetasime koos vaimse tervise ventilaatoris – sedapuhku vajalikuks logelemiseks aja leidmise kohta.


TEAVITUSED:


Ott Oja, VATEK:

 • Käimas on Arvamusfestivaliks ettevalmistumine - tuleb taas kahepäevane vaimse tervise ala 8 aruteluga.

 • Algatasime koostöö Riigikogu toetusrühmadega (Vaimse tervise ja noorte vaimse tervise toetusrühmad).

 • Ennetusnõukogu kohtumine on tulemas mai lõpus.

 • Esmatasandi arengukava töö jätkub: kus võiks esmatasandil saada vaimse tervise abi? Üldine üksmeel on, et igas suuremas tervisekeskuses võiks olla vaimse tervise õde.

 • 19. mail on tulemas VATEKi üldkoosolek, kus läheb hääletusele muuhulgas uus VATEKi eetikakoodeks.

Triin Naudi, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond: Lisan juurde, et vaimse tervise õdedele hakatakse ka tegevusjuhendit koostama (sh esmatasandi vaimse tervise õdedele). Praegu on vaimse tervise õdedele seatud ootuste ja vastutuste osas segadus.Triinu Täht ja Triin Naudi, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Valitsuse tööplaanis on mitu vaimse tervise teemalist punkti. Ressurssidega on nagu on, aga kuna prioriteedina sai meie valdkond üles märgitud, siis loodame parimat.

 • Avame uuesti KOV taotlusvoorud – lisainfo peatselt.

 • Oti mainitud ennetusnõukogu kohtumisest veel: järgmine kord on uue valitsuskoosseisu esimene kohtumine, sestap ka üsna märgiline. Tahame luua juurde alatöörühma laste vaimse tervise sekkumiste ja kaardistuste suunal.

 • Valmis 7. juunil veebis esitletav palliatiivse ravi uuring. Tutvustusüritus on kutsetega, huvi korral anna endast märku – kontaktiks osakonnast Katri Aaslav-Tepandi (katri.aaslav-tepandi@sm.ee)

 • 1.-2. juunil korraldame konverentsi “Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi kriisides”. Ka see on kutsetega üritus, huvi korral anna endast märku – kontaktiks osakonnast Katrin Aarma (katrin.aarma@sm.ee)

 • Käimas on hanked kliinilise psühholoogi ja psühholoog-nõustaja kutseaastale. Kestab ka laste vaimse tervise uuringu konkurss.

 • Toetame vaimse tervise teenuste korraldust kohalikul tasandil –lööme kaasa Innosprindis ja NULA inkubaatoris.

 • Kokku on kutsutud väheintensiivsete sekkumiste esialgne juhtrühm, kellega loksutame esmast tegevusplaani paika. Plaanitud ka analüüs olemasolevatest väheintensiivsetest sekkumistest Eestis.

 • Kogunes suitsiidiennetuse tegevuskava juhtrühm, kaardistasime võimalikke lahendusteid SUIPAle toetudes.

Ott Oja, VATEK: Kas SUIPAt võiks ka esmatasandi arengukava nõukogule tutvustada?

Triinu Täht, SoM VTO: See on hea mõte, arutame osakonnas ja anname teada.Urve Sellenberg, Tervise Arengu Instituut:

 • TAIga on liitunud vaimse tervise edendamise osakonna juht Mari Rull (mari.rull@tai.ee).

 • Käimas on enesetunne.ee arendustegevused SoM ja VATEKiga: veeb liigub ühel hetkel TAI haldusalasse.

 • Arvamusfestivali tarbeks on käimas Perepesadega koostöö vanemluse teemal.

 • Rahvastiku tervise aastaraamat 2023 on saadaval veebis ja vajadusel ka füüsilise koopiana.

 • Töökohal toimuv terviseedendus liigub TAI alt Tööinspektsiooni ehk Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Kuna arendustegevused jäävad TAI haldusalasse, vajab täpne rollijaotus veel paikaloksutamist.


Nelli Jung, Vaikuseminutid:

 • Pakume koostöös Lasterikaste Perede Liiduga kursuseid vanematele. Kavas oli umbes 100 kursust pakkuda, ent saime üle 540 taotluse. Otsime lisaressurssi, et niivõrd suur vajadus ära katta.

 • Teeme samuti Perepesadega koostööd, et lapsevanemate stressi ja pingetega toimetulekut edendada.


Marko Vaik, Serenity Platform:

 • Serenity sai valmis mobiiliäpi, mis on nii Apple Store kui ka Google Play vahendusel saadaval.

 • Lähiajal on platvormile lisandumas veel umbes 24 nõustajat.

 • Kel veel huvi, tulge liituge ja katsetage!


Kenn Konstabel, Eesti Psühholoogide Liit:

 • 9. juunil korraldame Tartus konverentsi "Tõenduspõhisus psühholoogias".

 • Oleme Arvamusfestivalil oma teemaga teaduse alal, plaanime vaimse tervise alal ka ikka külas käia.


ARUTELU: VAIMSE TERVISE KUU 2023

Ott Oja ja Triin Peterson, VATEK:

 • Oleme VATEKi nõukoguga ja avatud veebiarutelu käigus kitsendanud vaimse tervise kuu teemapüstituse välja toodud märksõnadele.

 • Kuidas sõnastame täpse pealkirja? Palume tänaste osalejate tagasisidet ja täiendavaid ideid Google Jamboardi vahendusel.KOHTUMISENI 14. juunil!
Comments


bottom of page