top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – aprill 2023VAimse TErvise Klubi kogunes taas 12. aprillil veebi vahendusel, et jagada omavahel häid mõtteid ning oma uusi toimetusi ja igapäevategevusi. Rekordiline osalejate arv (32!) andis mõista, et tänane aruteluteema ja tihe kevadhooaeg tekitavad kuhjaga põnevust. Esmalt aga ikka valdkondlikud teavitused:


Ott Oja, VATEK:

 • Kolime oma digiteenuseid üle (tere, Microsoft Teams ja Smaily!)

 • Oleme tihedalt kaasas käinud koalitsioonileppe protsessiga.

 • Just lõppes Arvamusfestivali ideekorje, loodame ka sel aastal 2-päevase vaimse tervise ala luua (arvestades eelmise aasta edu ja teemade jätkuvat aktuaalsust).

 • VATEKi eetikakoodeksi töögrupp on täies hoos, oleme liikmete tagasisidet kogumas mustandile.

 • 20. aprillil toimub veebis vaimse tervise kuu teema paikaseadmiseks arenduskohtumine.


Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Sotsiaalministeerium kutsub uuringu „Suitsiidse patsiendi käsitlus esmatasandi tervishoius (sh kooli- ja töötervishoid), kiirabis ja erakorralise meditsiini osakondades (SUIPA)“ lõppraportiga tutvuma.

 • Maikuus alustame üleriigiliste EIA tutvustamisüritustega, kokku on üritusi seitse ja esimene toimub Antslas.

 • Kohalike omavalitsuste ja esmatasandi tervisekeskuste taotlusvoorud on hetkel suletud, kuna huvi on olnud ootamatult suur ja ettenähtud eelarve on otsa saanud. Otsime täiendavaid rahastusvõimalusi.

 • On hea meel, et koalitsioonilepingusse sai eraldi peatükk vaimsele tervisele. Loodame, et see tõlgendub ka tegudesse.


Merli Kaunissaar, Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakond:


Jõustunud on uus Ohvriabi seadus, millega paranes abi kättesaadavus:

 • Pere- ja seksuaalvägivalla ohvrid saavad traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi sõltumata süüteomenetlusest.

 • Seaduse järgi tagatakse traumast taastumist toetav vaimse tervise abi kriminaalmenetluse tunnistajatele samadel alustel kui ohvrile endale.

 • Paremaks abistamiseks saab sotsiaalkindlustusamet õiguse kõrge riskiga täisealiste perevägivalla ohvrite puhul vahetada andmeid teiste ohvrit abistavate asutuste ja spetsialistidega.

 • Kuriteoohvri hüvitis muutub abivajajale kättesaadavamaks ja taotlemine lihtsamaks.

 • Jõustunud on ka ohvriabi vahetult osutava isiku erialase ettevalmistuse nõuded ning täienduskoolituse korraldamise tingimuste ja korra määrus, mis seab senisest rangemad nõuded OA teenuse osutajatele, et tagada haavatavale sihtgrupile ühtlasem kvaliteet.


Marko Vaik, Serenity Platform:

 • Oleme valmis platvormiga avalikult välja tulema, võite uurida ja tagasisidet anda!

 • Sõlmisime VATEKiga koostööleppe, et aidata tagada, et platvormil tegutseksid usaldusväärse väljaõppega spetsialistid.

 • Eesmärk on, et kogu korraldusliku ja digipoole katame meie ja spetsialist saab keskenduda vaimse tervise toe pakkumisele.

 • Hetkel on kõigile platvorm tasuta, sel aastal pole plaanis teenust tasuliseks ka muuta.


Triin Noorkõiv, Clanbeat:

 • Meie jaoks on läbi saanud Accelerate Estonia programm, mille raames saime 2022. aastal arendada metoodikat, kuidas toetada kooliperede heaolu toetamist ja probleemide ennetamist läbi regulaarse protsessi, kus kord kuus õpilased ja kooli töötajad võtavad mõned minutid enda heaolu peale mõtlemiseks. Kohe pärast kaardistust saavad nad oma vastuste järgi ise tagasisidet, soovitusi ja ideid edasiseks.

 • Suur osa õppetundidest 2022. aasta lõpuni + lähem ülevaade tehtust koos soovitustega süsteemi vaates on leitav aruandest (koos lisadega leiab selle siin).

 • 2023. aastast oleme jätkanud kolmanda pilootprojektiga ning tasulise teenusena, viimase uuendusena oleme nüüd kaasanud ka kutseõppeasutusi. Vastavalt ministeeriumide soovitustele otsime hetkel rahastust koolidelt ja KOVidelt; seis on jätkusuutlikkuse osas kriitiline. Praegune statistika: umbes kolmandik jääb kõrvale rahalistel põhjustel, ligi 30% üleküllastumusest tulenevalt.


Urve Sellenberg, Tervise Arengu Instituut:

 • Tervise Arengu Instituut korraldab 27. aprillil rahvatervishoiu konverentsi 2023: "Teadus tervise selja taga". Tegu on hübriidkonverentsiga ning osalemine on tasuta.


Vootele Veldre, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Asjakohase infokilluna jagaksin ka seda uudist: saatesari "Selge pilt" alustab kolmanda hooajaga ning toetub Eesti inimarengu aruandele.


Helena Ehrenbusch, Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liit:


Tähistame tänavu juubelit: 20 aastat sotsiaalset ja teraapilist tsirkust Eestis!

 • Avapidustus toimus 21.03.2023 Tallinna Vaimse Tevise Keskuses, Tegevusteraapia keskuse ruumides. TVTK on meie esimene ja seega ka kõige pikaaegsem ja järjepidevam partner olnud läbi nende aastate.

 • Juuli lõpus anname Hiiumaal, Luidja tsirkusetalus ühiselt suure galaetenduse koostöise juubeli tähistamiseks.

 • Samuti võib mõtteid sotsiaalsest ja teraapilisest tsirkusest kuulata 23.04 ERR-is, Tiina Jõgeda saatesarjas "Minu mängureeglid".
Hanna Merilyn Aaviksoo, HeBA:

 • Tööandjal on oluline roll vaimse tervise tervise hoidmisel. Sama oluline roll on töötajal endal.

 • Siiani on tegevused olnud killustunud – töötaja vaimse tervise toetamine pole juhitud ega süsteemne ning on üleüldiselt pigem uus nähtus.

 • Palume tänastel osalejatel grppides HeBA tiimiliikme toel arutada, mida erinevad osapooled (töötaja, juhtkond, avalik sektor) siin kontekstis vajada võivad ja mida juba neile pakutakse.


Comentarios


bottom of page