top of page

VAimse TErvise Klubi – märts 20238. märtsil kogunesime VATEKi kogukonnaga VAimse TErvise Klubiõhtule, kus asusime sel korral häälepaelte soojenduseks oma liikumisharjumusi arutama. Vestlust suunav küsimus oli järgmine: "Käimas on liikumisaasta. Millised on sinu lemmikud liikumisharrastused? Mis aga üldse ei meeldi?"

Oi kui äge oli kuulda suusamaratonidest ja koos sõpradega Eesti läbikõndimisest!

Edasi jätkasime valdkondlike teavitustega:


Ott Oja, VATEK:

 • President jagas oma vabariigi aastapäeva kõnes VATEKi valimisprogrammide analüüsis kõlanud mõtteid.

 • Korraldasime koostöös Eesti Ekspressiga valimisdebati, kus osalesid kõigi suuremate erakondade esindajad.

 • Toimus VATEKi eetikakoodeksi töörühma I kohtumine, eesmärgiks on eetikakoodeksi uuendamine ja osalisteks VATEKi liikmete esindajad.

  • Siht on uuendatud koodeks võtta vastu 19. mail toimuval üldkoosolekul.

  • Lähemalt saab praeguse eetikakoodeksiga tutvuda siin.

 • Valmistume Arvamusfestivaliks. Koos festivali programmijuhiga korraldasime töötoa, et aidata valmistuda ideekorjeks, mis kestab 20. märtsist 2. aprillini. Kõigil, kes kaaluvad vaimse tervise teemaga osalemist, palume anda meile märku – saame koondada ideede ülevaadet, vajadusel koordineerime koostööd ning pakume tuge.

 • Töötame täna aktiivselt esmatasandi arengukava nõukogus ja töögrupikohtumistel. Senised võtmeteemad on olnud teenuste disaini inimkesksus, vaimse tervise teenuste kättesaadavus ning koostöö tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna vahel.


Triin Naudi, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:


Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituut:

 • Otsime osakonnajuhatajat oma värskele vaimse tervise edendamise osakonnale! Huvilistel on võimalik kandideerida siin, palume ka headele inimestele edasi jagada.

 • Oleme avaldanud kaks uuringut, koolilaste terviseuuring ja noorte seksuaaltervise uuring. Neist viimane kaasas kutsekoole, kus riskikäitumist on mõneti lausa kaks korda rohkem, aga uuringutesse on neid seni vähe kaasatud.


Merli Kaunissaar, SoM perede heaolu ja turvaliste suhete osakond:

 • Määrus “Ohvriabi osutava isiku erialase ettevalmistuse nõuded ja koolitus” on hetkel kooskõlastamisel asutuse sees, peatselt saadame selle laiemale tagasisidestamisele.


Andrea Kink, Sotsiaalkindlustusamet:

 • Märtsis on ka ohvriabi seaduse infopäevad. Planeeritud on neli piirkondlikku infopäeva, mille raames selgitatakse peamisi muudatusi, mis uue seadusega ohvriabiteenuseid ja ohvriabi partnereid puudutavad. Lähemad ja kaugemad koostööpartnerid on oodatud ja kui teate kedagi, kes võiks kindlasti osaleda, siis jagage neilegi.

 • Infopäevad (algusega kell 10.00) toimuvad:

  • 16. märtsil Pärnus. Registreeri siin.

  • 22. märtsil Jõhvis. Registreeri siin.

  • 28. märtsil Tartus. Registreeri siin.

  • 30. märtsil Tallinnas. Registreeri siin.


Ain Aaviksoo, HeBA:

 • Oleme Accelerate Estonia eksperimenti lõpetamas. Hetkel on tööandja vaimse tervise juhtimise ministandard mustandina valmis. Annab juba praegusel kujul tööandjale hea aimduse 6-sammulisest tervikust.

 • VATEK on protsessiga kaasas olnud, ministeerium ja tööandjate esindajad samuti.

Ott Oja, VATEK: See on hea sissejuhatus aprillikuu VAimse TErvise Klubiks, kus asume standardiga lähemalt tutvuma!Kadri Haljas, Triumf Health:

 • Minu juhendatavale on ekspertintervjuu sisend väga oodatud TalTechi magistritöö raames (laste vaimse tervise ennetus- ja edendustegevus läbi tehnoloogia) – palun anda endast märku Kadri@triumf.healthARUTELU: VATEKi teavitustöö ja ennetuse huvikaitseplaanist


Ott Oja, VATEK:

 • VATEKi huvikaitseplaanide ehk -strateegiate sihiks on liikmetega ühiselt paika panna pikaajalised eesmärgid ning sammud nendeni. Üks huvikaitseplaan valmis meil 2021. aastal inimkesksete teenuste suunal. Sel aastal asume strateegiat koostama teavitustöö ja ennetuse fookusega.

 • Laiem visioon: Eesti inimestel on kõrge heaolu

 • Palun tänastel osalejatel aidata meid võimalike barjääride kaardistamisega. Mis takistab heaolu saavutamist erinevates eluetappides? Mis on süsteemsed võimalused heaolu saavutamiseks?

Mõned esialgsed mõtted, mis välja koorusid grupiaruteludes:


TAKISTUS: Probleemi omanike küsimus ja koordineerimatus -> topelttegevused.


TAKISTUS: Paralleelne info üleküllus ja info puudus -> Raske teaduspõhist ja kättesaadavat infot välja noppida.


VÕIMALUS: Kaardistada lisaks riiklikele institutsioonidele ka teised võrrandi osalised, kes sama eesmärgi nimel töötavad.


VÕIMALUS: Integreerida ennetustegevused olemasolevatesse päevakavadesse.


VÕIMALUS: Kasutada tehnoloogilisi lahendusi -> spetsialistide ajakulu vähendamine.


VÕIMALUS: Teha kohase ja sobiva info leidmine võimalikult mugavaks ja lihtsaks -> usaldusväärsed info vahendajad.Välja toodud ja ka paljude teiste ennetus- ja teavitustööd toetavate ideede arendamist jätkame 2023. aasta vältel VATEKi huvikaitseplaani töörühmas!
Järgmise korrani!

bottom of page