top of page
  • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Kutsusime kokku VAimse TErvise Klubi


14. septembril kutsusime sügishooaja avamiseks kokku VATEKi liikmed ja koostööpartnerid, et jätkata kevadist inforingi uuel kujul. Ka varasemad memod asendame nüüdsest kohtumist kokku võtvate blogipostitustega.

VAimse TErvise Klubi veebikohtumisel oli osalejaid kahekümne ringis. Lisaks valdkondliku info vahendamisele toimus väikestes gruppides isiklike päevakajaliste mõtete jagamine, hüüdnimega vaimse tervise ventilaator.


Gruppides arutatu jääb osalejate endi vahele, ent avalikke teadaandeid jagus ka kuhjaga:Ott Oja, VATEK:

  • Vaimse tervise kuu materjalid ja sündmused kogume vaimsetervisekuu.ee platvormile. Platvorm praegusel kujul ootab õppematerjalidest inspiratsiooni koguma ja sündmuseid korraldama ning registreerima. Sündmuseid asume avalikustama septembri viimasel nädalal.

  • 10. oktoobril ehk vaimse tervise päeval (ja VATEKi sünnipäeval) korraldame ka meie üht-teist, sealhulgas pidulikud mõttetalgud "Tundetark haridustee: kuidas lammutada tõkked hariduse ja vaimse tervise vahelt?".


Anniki Lai, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

  • Oleme algatanud suitsiidiennetuskava väljatöötamise protsessi, hetkel paneme kokku juhtrühma.

  • Vaimse tervise tegevuskava koostamine on graafikus, kavandame praegu temaatilisi kohtumisi, mille raames arutada juba konkreetseid tegevusi.

  • Töös on analüüsiprojekt Tartu Ülikooli RAKE-ga, mis annab ülevaate, kuidas korraldada madalama intensiivsusega vaimse tervise sekkumisi. Raport peaks valmima jaanuaris. Plaanis on ka jätkutegevused.

  • Jätkuvalt on avatud toetusmeetmete taotlemine kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele.

  • Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus 600 SE ehk eelnõu, mille alusel käsitletaks kliinilisi psühholooge tervishoiutöötajatena ning psühholoogilise ravi rahastamine toimuks otse Haigekassa kaudu, on töös ja saab tõenäoliselt septembri jooksul vastu võetud.


Endel Hango, Tartu Psühhodraama Instituut:


Anna-Kaisa Oidermaa, Peaasi:

  • Seadsime suitsiidiennetuspäeva puhul üles installatsiooni. Teeme veel kokkuvõtteid, aga nägime, et osalejaid oli omajagu ning palju küsiti lähedaste toetamise kohta. Samuti oli meie jaoks märgiline minister Peep Petersoni sõnavõtt, kes jagas oma läbipõlemise kogemust ja tõdes, et on vajanud vaimse tervise abi.

  • Samal päeval sai avaldatud ning ministrile üle antud ka vaimse tervise üleskutse erakondadele. Kirjapandu pole kindlasti ammendav nimekiri; eesmärk ongi, et üleskutses esiletoodu oleks valimiste järel reaalselt ja kiiretesse sammudesse tõlgendatav.Järgmine kohtumine toimub 12. oktoobril.
Comments


bottom of page