top of page
  • Writer's pictureOtt Oja

Kliinilised psühholoogid tervishoiutöötajateks!Aastaid on vaimse tervise vallas soovitud lisada kliinilisi psühholooge tervishoiutöötajateks ning nüüd on see siht lõpuks käegakatsutav. Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 600 SE alustas menetlusprotsessi lihtsa muudatusega, et tagada psühhiaatrilise sundravi rahastus Haigekassa poolt ka siis, kui patsiendil puudub tervisekindlustus – väärt muudatus. Enne edasi liikumist täienes see aga ka muudatusega lisada tervishoiuteenuste loetellu psühholoogiline ravi ja lisada kliinilised psühholoogid tervishoiu töötajateks. Psühholoogiline ravi valiti kasutatavaks terminiks, kuna laiemalt levinud mõiste "psühhoteraapia" tähendus on antud puhul liialt lai ja ebamäärane. Kliiniliste psühholoogide lisamine tervishoiutöötajate hulka võimaldab neile ligipääsu vajalikele infosüsteemidele, et teha koostööd teiste tervishoiutöötajatega.


Eelnõu üle arutles ka VATEKi nõukogu. Nõukogu liikmed soovisid, et avaldaksime eelnõule toetust, kuid tooksime kindlasti välja probleemi kliiniliste psühholoogide teenuste rahastamisel. Vestlused Kliiniliste Psühholoogide Kutseliiduga tõid esile sama murekoha. Seega avaldasimegi VATEKi nimel eelnõule toetust ja rõhutasime ühtlasi vajadust tõsta Haigekassa tervishoiuteenuste piirhinda, et konkureerida erasektori palgatasemega ning pakkuda spetsialistidele väärikaid töötingimusi. Seejuures peame vajalikuks juba eelnõu menetlemise käigus kavandada muudatuse mõju monitoorimine ja vajadusel vastavalt reageerida.


Tutvu meie tagasiside terviktekstiga:

VATEK tagasiside eelnõule 600 SE nt 22-3
.pdf
Download PDF • 187KB
Comments


bottom of page