top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – september 2023Kohtumise alguses toimunud vaimse tervise ventilaatoris jagasid osalejad, millega suvel oma akusid laeti. Peamiste märksõnadena kõlasid reisimine ja matkamine (nii Eestis piires kui kaugemal), internetist eemaldumine, mindfulness, inspireerivalt rahulik koostöötempo vaimse tervise valdkonnas. Pidagem neid häid mõtteid meeles ka nüüd, kus sügisesed sagimised peale suruvad.


Ott Oja, VATEK:

 • Vaimse tervise kuu 2023: OLEN SULLE OLEMAS

  • Avasime ürituste registreerimise vaimsetervisekuu.ee veebis

  • 20. septembril avaldame veebi üritustega tutvumiseks

  • 1. oktoobril alustame laiema meediatööga

  • 10. oktoobri õhtul kell 18-21 toimub VATEKi sünnipäev – kutsed saadame peatselt laiali

 • Arvamusfestivalil oli vaimse tervise ala taas populaarseim!

 • Üldkoosolekul kogutud sisendi pealt on VATEKis valmimas kaasamisstrateegia, millele peatselt liikmetelt tagasisidet palume. Strateegiaga loome läbipaistvad mudelid liikmete, partnerite ja ekspertide kaasamiseks, selleks, et liikmed saaksid ühiselt olla valdkonnas algatajad ja VATEKi meeskond oleks enam toetavas rollis. Loome võimalused nii ajutiste töörühmade kui ka alaliste osakondade loomiseks kindlate teemade edendamisel.

 • Täna toimus meil vaimse tervise kõneisikutele kaamerakoolitus. Osales 11 VATEKi liikmete esindajat, kes said ekspertide käe all harjutada telestuudios intervjuu andmist ja otse kaamerasse rääkimist.

 • Taavet+Sten Tulevikufond on kujundamas mõjuinvesteeringute fondi vaimse tervise suunal, kus fookus on eelkõige langemas mõjusate noortele suunatud ennetusprogrammide võimestamisele. Praxis on analüüsi näol sisendit andnud ning VATEK toetab neid investeeringute põhimõtete väljatöötamisel. Fond on teinud ka annetuse VATEKile.

 • Tunneme muret valdkonna inimeste palkade pärast, täna spetsiifiliselt koolipsühholoogide pärast, kus kliiniliste psühholoogide palgad on pikalt eest liikumas. Loodame tuua teema poliitikute seas aruteludesse, kuna ka koalitsioonileppes on siht koolipsühholoogide abi kättesaadavuse parandamiseks.

 • Tänaseks tegutseb VATEK riiklike strateegiate tasandil tervishoiu arengukava juhtkomisjonis, esmatasandi tervishoiu nõukogus ja valdkonnaülese ennetuse valitsuskomisjonis. Lähtume siin seni seatud sihtidest ning seisame selle eest, et vaimne tervis süsteemselt igal tasemel kaetud oleks.

 • Uuendamisel on rahvatervise seadus, kus on lähiajal oodata väljatöötamise kavatsust. Soovime sellel pilku peal hoida ning koos me kogukonna huvilistega anda oma panuse uueneva seaduse kujunemisse. Selle osas julgelt anda Otile märku (ott@vatek.ee)

Siiri Viil, Eesti Muusikateraapia Ühing: Koolipsühholoogide teema jätkuks märgin, et nüüd, kus kooliaasta on alanud, pöörduvad koolid teraapiakeskuste poole, et neilt teenusena psühholoogilist tuge sisse osta. Eeldatakse ligipääsu KOVis juba olemasolevale ressursile selle asemel, et püsiv koolipsühholoog koolikeskkonda võtta. Teenust vajavate laste puhul on üldiselt neile Rajaleidjast vormistatud psühholoogi vastuvõtt, nii et näiteks loovteraapiat, mis võiks mõnel puhul sobivamgi olla, ei saa selle raames osutada.


Helen Tammo, Biotehnoloogia Park:

 • Meil on mõned workshopid plaanis oma vaimse tervise projekti raames, mis tooks vaimse tervise valdkonna n-ö ökosüsteemi kokku ja paneks nad kohe koostöiselt tegutsema. Kas sellised valdkonna spetsialistidele sihitatud üritused võiks ka vaimse tervise kuu tegevuste alla sobida?

Ott Oja, VATEK: Jah, väga hästi sobivad!

Loona Paula Peetso, Lahendus.net: Äge idee ja lööks isegi kampa!

Marko Rillo, Helge Kool: Kõlab huvitavalt. Kas kusagilt leiab ka lisainfot juba?

Helen Tammo, Biotehnoloogia Park: Meie koduleht on www.biopark.ee, lisainfot projekti kohta võib minult otse küsida (helen@biopark.ee).

ARUTELU: Tõenduspõhine ennetus ja ennetuse teadusnõukogu


Triin Vilms, Tervise Arengu Instituut:

 • Kui ettekanne vaadatud, siis tule ja mõtle meiega kaasa, milline võiks olla Eesti ennetustegevuste andmebaas! Pane kõik oma ideed ka jamboardile kirja!Comments


bottom of page