top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – juuni 202314. juunil tuli kokku hooaja viimane VAimse TErvise Klubi. Soojenduseks arutasime, mis kohtumise formaadi puhul eriti meeldib ja mida uuel hooajal teistmoodi võiks teha. Positiivsena toodi välja klubiõhtute regulaarsus, võimalus luua ühist infovälja ja koostöökohti ning kohtumiste kirjalikud kokkuvõtted.


Ott Oja, VATEK:

 • Toimus VATEKi üldkoosolek, kus meid oli päris palju koos! Oli tore liikmetega näha ja suhelda, lisaks valisime ka uue nõukogu koosseisu, kinnitasime uuendatud eetikakoodeksi jpm.

 • VATEKil täitus äsja 50 liiget!

 • Arvamusfestivali arutelude ülesehituse ja ala tehnilise lahenduse esitamise tähtajad on täna, nii et sellega on palju planeerimist olnud.

 • Toimus ennetusnõukogu kohtumine. Selle käigus seadsime sihiks ennetuse teadusnõukogu võimestamise ja piisavad ressursid.


Urve Sellenberg, Tervise Arengu Instituut: Lisan juurde, et ennetuse teadusnõukogus toimub lisaks ennetusnõukogu nõustamisele ka ennetustegevuste tõendatuse hindamine.


Aneth Tuurmaa, SA Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik:

 • Lõppes laste vaimse tervise uuringu konkurss. Eesti vaimse tervise seiresüsteemi oluliseks vundamendikiviks oleva uuringu viivad läbi Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut ja Turu-Uuringute AS.

 • Sõjapõgenike vaimse tervise teenuste ja kogukondliku toe taotlusvoor on olnud avatud tänaseks kuu ning taotlejad on olnud äärmiselt aktiivsed. Täpsem info järgmise nädala infokirjas!

 • Toimus Balti riikide terviseministeeriumite õppevisiit Taani, kus tutvuti erinevate vaimse tervise teenuste ja sekkumistega.


Helen Tammo, Biopark:

 • Meil on vaimse tervise kiirendi loomisel. Hetkel otsime sisendit ja tahame rohkem teada, kuidas vaimse tervise valdkonnas seis on ning milliseid aspekte tehnoloogiaga edendada saaks.


Triin Noorkõiv, Clanbeat:

 • Oleme jätkanud koolides heaolu seisu kaardistustega. Perioodil veebruar–mai oli kogutud andmete põhjal kõige madalama heaoluga kuu veebruar ning kõige raskem gümnaasiumiaasta 11. klass.
Kaire Innos, Tervise Arengu Instituudi teadusdirektor:


Helen Tammo, Biopark:

 • Kuidas kõiki neid olulisi andmeid rakendada ja kommunikeerida plaanitakse?

Kaire Innos ja Airi Mitendorf, TAI:

 • TAI ja SoM on kindlasti andmetega tutvunud ja kasutavad neid edasises töös. Otsest avalikku teavituskampaaniat ei ole plaanis.

 • Andmepõhisuse suurem väärtustamine on oluline küsimus küll.

Triin Peterson, VATEK:

 • Heaks eeskujuks on sel aastal olnud Eesti Koostöö Kogu kommunikatsioon Eesti inimarengu aruande sõnumite tutvustamisel.

 • Väikese vihjena ütlen, et lähtuvalt VATEKi meediakoolituste tagasisidest on mul mõttes tuua sügisel kokku ka vaimse tervise kommunikatsiooni tugigrupp.

Kaire Innos ja Airi Mitendorf, TAI:

 • Teadlikkuse tõstmine on üks asi, sellele tuleb juurde veel reaalne käitumise muutus. Kuidas nügida inimesi andmete toel paremate otsusteni?

Karin Streimann, TAI:

 • Samuti on oluline, et andmetele järgneksid põhjendatud lahendused. Juhtub ka seda, et hea teadmus seotakse meelevaldselt kuhugi muu tegevuse külge.

Ott Oja, VATEK:

 • Kui tihti kavatsete aastaraamatut avaldada edaspidi?

Airi Mitendorf, TAI:

 • Tervet aastaraamatut igal aastal ei jaksa välja anda, aga regulaarset rahva seisundi ülevaadet proovime ikka teha.AITÄH KÕIGILE KLUBILISTELE! KOHTUME UUESTI JUBA 13. SEPTEMBRIL!

Commenti


bottom of page