top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VATEKi 2023. a üldkoosoleku järelkajaEesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK üldkoosolekupäev toimus 19. mail Tallinnas.


Tervituskohvitassid tõstsime koos esimese saabujaga juba 12.30. Ettenägelikult ajavaruga saabumine osutus oluliseks: viisime Kultuurikatla Terrassisaali salajase asukoha tõttu nii mõnelegi osalejale eksprompt-orienteerumismängu läbi. Õnneks olid kõik ikka lõpuks edukad. Seejärel mängisime juba kavandatult, kuid rekordkiirusel ühe inimbingo – me tõesti ei taibanud, et stopperid tuleks millisekundi täpsusega valmis panna!

Edasi läksime veelgi asjalikumaks. Panime Jaan Apsi (Stories for Impact) juhtimisel paberile posu mõtteid, kuidas soodustada tihedamat koostööd nii liikmete vahel kui VATEKiga. Need mõtted ja paberid on nüüd VATEKi uude kontorisse sisse kolinud ning saavad juuni jooksul ka kokkuvõteteks läbi analüüsitud.


VATEKi tegevjuht Ott Oja andis ülevaate, kuidas VATEKil läheb: 2022. a rahuloluküsitluse tulemustest, huvikaitses toimuvast, rahalisest seisust, tulevikuplaanidest, Arvamusfestivalist, vaimse tervise kuust.


Siis tegime nii hea kohvipausi, et kohv sai otsa. Õnneks toodi seda mõne aja pärast juurde.

Kell 15.30 algas ametlik üldkoosolek! Selle raames me..

 1. Kinnitasime 2022. aasta majandusaasta aruande.

 2. Kinnitasime siin-seal muudatusi põhikirjas, et nõukogu mandaadi kestus ja koosolekute protokollimine oleks loogilisema ülesehitusega ning et me ei peaks põhikirja sõnastuse tõttu ootamatute väikese kaaluga otsuste tegemiseks iga kord üldkoosolekut kokku kutsuma. Need muudatused ootavad veel äriregistris ametlikuks tegemist.

 3. Võtsime vastu uuendatud VATEKi eetikakoodeksi, mis valmis tänu meie liikmetest koosnevale töörühmale.

 4. Valisime uue nõukogu koosseisu järgnevaks kolmeks aastaks! VATEKi nõukogu liikmed on alates 19. maist:

  • Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

  • Peaasjad

  • Eesti Psühhiaatrite Selts

  • Eesti Koolipsühholoogide Ühing

  • Triumf Health


Nõukogu valitud, jätkasime kosutava õhtusöögi, meeldiva seltskonna ning vabalt voolavate jututeemadega. Kokku osales meid päeva peale 39 inimest; hääletusel oli 49 liikmesorganisatsioonist esindatud 29.


Protokolli koos lisadega leiad VATEKi kodulehelt (ilusatest piltidest mööda kerides).PS. Avalikustasime osalejatele ka vaimse tervise kuu 2023 teema, milleks on OLEN SULLE OLEMAS. Sel aastal on vaimse tervise kuu tegevuste aluseks Eesti inimarengu aruanne ja selle teadmus, fookuses kogukond ja turvatunne. Tutvustame teemapüstitust lähiajal VATEKi kanalites ka põhjalikumalt.

Comments


bottom of page