top of page
  • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Meie liikmed: VATEK on tugev ja kaasav katusorganisatsioon


Kõik VATEKi liikmed nõustuvad, et VATEK on kogukond, kuhu kuulumine on neile väärtuslik; et VATEKi eetikakoodeksile vastamine on oluline ning et VATEK on olulise mõjuga katusorganisatsioon. Teistes rahulolu-uuringu küsimustes nii puhast üksmeelt ei ilmnenud. Siin on sinu võimalus näha, mida vastasid VATEKi liikmed rahuloluküsitluses.


Küsitlus oli vastamiseks avatud 18. augustist 10. novembrini ning paraja torkimise peale vastas küsimustikule 29 meie 43 liikmesorganisatsioonist (üks vastajatest esindas kaht liikmesorganisatsiooni). Tänaseks oleme uuringu lukku löönud ja tulemustele otsa vaadanud.


Rahulolu-uuringu eesmärk oli hinnata, kas teeme VATEKis asju õigesti ning tuvastada parenduskohad. Mis on ühe katusorganisatsiooni jaoks "õige" tegevus oli omaette keeruline küsimus ning sellele andsime oma vastuse rahulolu-uuringu koostamist tutvustavas blogipostituses "Kas VATEKi tööga võib rahul olla?"


Leidsime, et VATEKisugune organisatsioon peaks olema

  • demokraatlikult tegutsev

  • ühiseid väärtuseid jagavate liikmetega

  • motiveeritud liikmetega

  • liikmeid kaasav

  • legitiimne huvikaitsja


Kuidas liikmed VATEKit hindasid?


Legend:

Nõustun täielikult

Nõustun

Pigem nõustun

Nii ja naa

Pigem ei nõustu

Ei nõustu

Üldse ei nõustu


Legitiimsus

Kokkuvõtteks võime öelda, et VATEKil on tugev legitiimsus vaimse tervise valdkonna poliitika kujundajana. Meie liikmed selgelt toetavad meie huvikaitsetööd ja me tugineme oma töös liikmete ekspertteadmistele. Läbi oma tegevuse omame olulist mõju Eesti vaimse tervise valdkonna arengule.

Järeldused

Kõik vastanud liikmed leidsid, et VATEK omab olulist mõju vaimse tervise valdkonna arengule Eestis. 44% on täiesti veendunud, et VATEK ajab poliitika kujundamisel õiget asja, ning neile lisaks veel omakorda 52% nõustuvad või pigem nõustuvad sellega – kokku 96%. Sealjuures on oluline, et 89% liikmetest leiab, et suuresti esindab VATEK ka nende organisatsiooni seisukohti.


Patsutame end õlale

Hinnang meie mõjule on väärt tunnustus senitehtule ning viitab ka VATEKi kesksele rollile valdkondliku poliitika kujundamisel. VATEK pole lihtsalt mõjus huvikaitseorganisatsioon, vaid meie liikmed ka selgelt toetavad seda mõju, mis VATEKil on. Samas tuleb tähelepanu pöörata 11% liikmete tajutud nõrgemale seotusele nende seisukohtade esindamisel (“nii ja naa” või “pigem ei nõustu”).


Võtame õppust

Kindlasti on vaja töötada selle nimel, et järjest paremini esindada liikmeid VATEKi huvikaitsetöös. On mõnevõrra ootuspärane, et liikmeskonna kasvades hakkavad esile kerkima olukorrad, kus eri liikmete seisukohad on üksteisega vastuolus. Seega on liikmeskonna kasvades ka praeguse taseme säilitamine omaette väljakutse, mille kallal peame töötama.


Kaasatus kogukonna arendamisse

Kaasatus huvikaitse seisukohtade kujundamisse

Jagatud väärtuste hindamine

Sisedemokraatia toimimine

Liikmete motiveeritus
Comments


bottom of page