top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – märts 2024Kui kohtumisel sai ühine infojagamine tehtud, tutvusime Merle Purre eestvedamisel uuringuga "Kaardistus ja analüüs komorbiidselt esinevate häiretega isikutele toe pakkumiseks Eestis". Soojenduseks olime aga inspireeritud Peaasi.ee vaimse tervise vitamiinide kampaaniast ning arutasime põgusalt oma häid ja halbu magamisharjumusi.


Ott Oja, VATEK:

 • Oleme loomas VATEKi TTKS töögruppi.

 • Otsustasime vastaval eelkohtumisel osalenutega alkoholipoliitika töögruppi mitte luua. Küll aga on nii VATEK kui ka meie teemahuvilised liikmed lisatud erinevatesse SoM alkoholipoliitika rohelise raamatu töörühmadesse.

 • Saatsime tagasiside reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele.

 • Oleme VATEKi töösüsteeme uuendamas. Korrastame töövoogu ja -kanaleid, samuti liikmete andmebaasi lahendust. Võtsime kasutusele ka uue, lugejasõbralikuma kirjatüübi (font).

 • Osalesime Praxise uuringu "Seksuaalvägivalla kohtueelne uurimineja Justiitsministeeriumi analüüsi "Seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude koosseisude vastavusest Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsioonile" esitlusel. Andmete pealt asutakse sel aastal koostama väljatöötamiskavatsust, et muuta seksuaalvägivalla koosseisu.

Mari Ader, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Oleme korraldamas laste vaimse tervise seminare eri teemanurkadest. Tegemist on ministeeriumiteülesele töörühmale ja nende allasutustele mõeldud seminaridega. Kui tunned, et peaksid mõne teema puhul juures olema, anna palun mulle teada mari.ader@sm.ee.

  • 20.03 Keskkond ja laste vaimse tervis

  • 26.03 Vanemlus ja vanemaharidus (koos laste ja perede osakonna töörühmaga)

  • 27.03 Üldharidus

 • 12.03 toimus VIPSide tutvustusseminar, peatselt avaldame ka järelvaatamiseks. Seni aga tutvu uuringu raportiga!

 • Käimas on kohalikele omavalitsustele ja tervisekeskustele mõeldud toetusmeetmete taotluste hindamine.ARUTELU: Teiste riikide praktikate kaardistus ja analüüs komorbiidselt esinevate häiretega isikutele toe pakkumiseks Eestis


Merle Purre, uuringu läbiviija, Haap Consulting:

 • Analüüsi viisime läbi Tervise Arengu Instituudi tellimusel.

 • Fookuses on komorbiidse sõltuvushäire ja raske psüühikahäirega isikutele suunatud ravi ja muud sekkumised. Täpsemalt on uuringus analüüsitavate teenuste sihtrühmaks täisealised inimesed, sealhulgas psüühikahäirega inimesed ning intellektihäirega inimesed, kellel on sõltuvus alkoholist ja/või teistest uimastitest.

 • Eestis ei ole praegu antud sihtrühmale vajalikud teenused – psühhiaatriline ravi, sh sõltuvusravi, ja erihoolekandeteenused – samaaegselt kättesaadavad. Puudub terviklik lähenemine.

 • Analüüs on täismahus avaldatud Sotsiaalministeeriumi veebis.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page