top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

VAimse TErvise Klubi – aprill 2024

Ott Oja, VATEK:

 • Oleme algatanud VATEKi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) töögrupi. Lükkame tegevuse peatselt käima

 • Oleme korraldamas VATEKi üldkoosolekut

 • Huvikaitses

  • Osaleme alkoholipoliitika rohelise raamatu töögrupis, mis keskendub füüsilisele kättesaadavusele ja müügipiirangutele

  • Erinevate koostööpartneritega on arutlusel olnud laste kaitsmine huvitegevuses – eesotsas saavutusspordis. Teema jätkub valdkonnaüleses ennetusnõukogus

  • Liitusime Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise kojaga

Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond:

 • Meeskonnaga on liitunud uus vaimse tervise poliitika juht Minni Timberg.

 • Suitsiidiennetuse tegevuskava on töörühmale laiali saadetud arutamiseks. 

 • Järgmine laste vaimse tervise ministeeriumiteülese töörühma seminar toimub 2. mail, teemaks väärkohtlemine huvihariduses, sh spordis ja muusikahariduses. Spordipsühholoog Aave Hannus annab teoreetilise raamistiku. Seminaride väljundiks on esitada valitsusele sügisel ettepanekud, kuidas parandada laste vaimset tervist.

 • 27. märtsil toimunud seminari ettekanne Helge Kool MTÜ-lt on MTÜ kanalites üleval, teisi salvestisi võib huvi korral küsida: triinu.taht@sm.ee.


Maili Mein, Eesti Muusikateraapia Ühing:

 • Andsime välja ühingu esimese digiajakirja, mis hakkab ilmuma kaks korda aastas. Ajakiri valmis liikmete ühistööna.

 • Tähistame praegu muusikateraapia nädalat ning valmistume ühingu juubeliaastaks – 2025. aastal täitub meil 35 aastat.


Silver Sternfeldt, Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus:


Nelli Jung, Vaikuseminutid:

 • Vaikuseminutites tegutseme aktiivselt edasi vanemahariduse suunal.

  • Perepesadega koostöö õitseb; jätkame pea kõigis pesades koostöö ja kursustega

  • Toetame videokursuste kaudu lapsevanemaid koos Lasterikaste perede liiduga. Osalemas 400 peret, piloteerime varasemast rohkem jooksva toe pakkumist kursuse vältel. Vajadus ja huvi on suur.


Ene Oga, Kogemusnõustajate Koda:

 • Kogemusnõustajate Kojale valiti uus juhatus aprilli alguses, info on kodulehel täiendamisel.
ARUTELU: kes korraldab vaimse tervise kuud?


Ott Oja ülevaade probleemipüstitusest:


Taustaks:

 • Esmakordselt toimus mess 2014. aastal, lisandusid maakondlikud töötoad 

 • Alates 2020. aastast kujunes mess rohkem konverentsi formaati ja veebipõhiseks

 • Viimased kaks aastat on vaimse tervise kuu tähistamine toimunud võrgustikuna


Väljakutsed:

 • Kuu koordineerimine on kasvanud üle VATEKi meeskonna pea

 • meeskonna läbipõlemine

 • muu töö seiskumine

 • Rahastust kuu jaoks ei ole uues projektitoetuses

 • peamised kaasnevad kulud on veebiarendus ja -haldus, turundus ja kommunikatsioon


Osalejate mõtteid:

 • Mis eesmärki täidab praeguseks vaimse tervise kuu? Sellest sõltub ka, kust rahastust mõelda.

 • Kas võiks olla igal aastal üks VATEKi liikmesorganisatsioon eestvedajaks?

 • Kas rahastusse võiks KOV-e kaasata? Selle võrra seada kuu põhiüritus eri aastatel eri kohtadesse üle Eesti.

 • Kas tulevikus võiks avalikku sektorit kaasata, näiteks TAIga koostöös korraldada?Järgmise sammuna nõustusime, et tegevmeeskond uurib VATEKi liikmete arusaamu, vajadusi ja valmisolekut vaimse tervise kuu teemal veel põhjalikumalt ja kirjalikult.Comments


bottom of page