top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Nõukogu koosoleku protokoll – uued liikmed
Koosoleku aeg: 20.–25.10.2023

Koosoleku vorm: kirjalik, virtuaalne


Päevakord ja otsused:


1. Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse Sensus avaldus VATEKiga liitumiseks

 • Ettepanek kinnitada Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus VATEKi liikmeks. Ott Oja esitab nõukogule Sensuse liitumisavalduse.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletab 4 nõukogu liiget.

  • Poolthääled

   • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

   • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

   • Kadri Haljas (Triumf Health)

   • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)


 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus on VATEKi liikmeks kinnitatud. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist.


2. SA Tallinna Koolitervishoiu avaldus VATEKiga liitumiseks

 • Ettepanek kinnitada SA Tallinna Koolitervishoid VATEKi liikmeks. Ott Oja esitab nõukogule Tallinna Koolitervishoiu liitumisavalduse.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletab 4 nõukogu liiget.

  • Poolthääled

   • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

   • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

   • Kadri Haljas (Triumf Health)

   • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)


 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta ning SA Tallinna Koolitervishoid on VATEKi liikmeks kinnitatud. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist.


3. MTÜ Hingekaitse avaldus VATEKiga liitumiseks

 • Ettepanek kinnitada MTÜ Hingekaitse VATEKi liikmeks. Ott Oja esitab nõukogule MTÜ liitumisavalduse.

 • Hääletus

  • Ettepaneku vastu hääletab 3 nõukogu liiget, poolt 1 nõukogu liige.

  • Vastuhääled

   • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

   • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

   • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

  • Poolthääled

   • Kadri Haljas (Triumf Health)


 • MTÜ Hingekaitse avaldus on tagasi lükatud.
Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page