top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Nõukogu koosoleku protokoll – VATEKi liitumine ETAKigaKoosoleku aeg: 14.–18.03.2024

Koosoleku vorm: kirjalik, virtuaalne


Päevakord ja otsused:

 1. VATEKi liitumine ETAKiga

 • Ott Oja teeb ettepaneku esitada liitumisavaldus Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise kojale ETAK.

 • Hääletus

  • Ettepaneku poolt hääletas 5 nõukogu liiget.

   • Poolthääled

    • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

    • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

    • Kadri Haljas (Triumf Health)

    • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

    • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

 • Nõukogu on otsustanud ettepaneku vastu võtta. Ott Oja esitab VATEKi nimel ETAKile liitumisavalduse.Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)

VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page