top of page
 • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Nõukogu koosoleku protokoll - Taavet+Sten fondi rahastustaotluse arutelu

Koosoleku aeg: 13.06.2024

Koosoleku vorm: virtuaalne (Zoom)


Päevakord:


 1. VATEKi Taavet+Sten fondi rahastustaotluse arutelu


 • Päevakorrapunkti eesmärk on arutada rahastusettepanekus seatud arengusuundi ja taotlusega edasi liikumist.

 • Ott Oja tutvustab koostatud rahastusettepanekut nõukogule.

  • Rahastuse toel edendaks VATEK oma huvikaitsevõimekust ja kaasamist.

 • Nõukogu liikmed soovitasid teha mõningaid täiendusi ning toetasid rahastustaotlusega jätkamist.


Osalejad:

Nõukogu liikmed

 • Anna-Kaisa Oidermaa (MTÜ Peaasjad)

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Selts)

 • Kadri Haljas (Triumf Health)

 • Kristel Päll (Eesti Pereteraapia Ühing)

 • Merike Sisask (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut)

 • Saale Kibin (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)


VATEK tegevmeeskond ja külalised

 • Ott Oja (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)

 • Triin Peterson (Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK)


Juhatas: Ott Oja

Protokollis: Triin Peterson

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page