• VATEK andis Sotsiaalministeeriumile üle Vaimse tervise strateegia 2016-2025

  VATEK-i esitles ja andis 30.märtsil 2016.a Sotsiaalministeeriumile üle Vaimse tervise strateegia 2016-2025Strateegia on koostatud Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) poolt Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) juhtimisel. Strateegia koondab nii rohujuure tasandil kogutud kui spetsialistide nõuandeid ja ettepanekuid ning see on riigile soovituslik.

  Vaimse tervise strateegia eesmärk on hoida ja parandada Eesti elanike head vaimset tervist ja heaolu, jagades vastutuse selle eest inimese enda, kogukonna ja riigi vahel. Soovime, et psüühika- ja käitumishäireid märgatakse varakult ning inimesed saavad vajalikku abi. Leiame, et vaimse tervise edendamine peaks olema ühiskonnas prioriteet, millega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.

 • VATEKist

  Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) loodi Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel 25.11.2012.aastal. Seisuga 09.05.2017 on VATEKi seltsingulepinguga on liitunud 49 vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni (vabaühendused, erialaorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, äriühingud jm). Nende organisatsioonide andmed leiad kaardilt.

 • Vaimne tervis ja positiivne vaimne tervis

  Vaimne tervis on heaoluseisund, kus inimene realiseerib oma võimeid, saab hakkama igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks (WHO 1986).

  Positiivne vaimne tervis on midagi rohkemat kui vaimse tervise probleemide puudumine. Positiivse vaimse tervisega inimesed on positiivsete tunnete ja iseloomujoontega, neil on kõrge enesehinnang ja kontroll enda elu üle, nad tajuvad elu tähendusrikka ja mõtestatuna ning neil on usk oma tegudesse.

 • VATEK andis Sotsiaalministeeriumile üle psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava

  Psühhosotsiaalne kriisiabi Eestis on senini käivitunud juhtumipõhiselt, kus iga kord on tulnud juhtumile reageerimist ja probleemide lahendamist alustada peaaegu nullist. Traagiliste tagajärgedega sündmuste järel on küll korraldatud infoliikumist ja koostatud kriisiabi spetsialistide andmebaase, kuid kahjuks ei ole nendest välja kasvanud riiklikul toel toimivat järjepidevat süsteemi.

  Aastal 2017 seadis VATEK oma tegevuste üheks eesmärgiks koostada ekspertide osalusel psühhosotsiaalse kriisiabi osutamise kava ja luua sellega alus riikliku psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamisele. Kava on edasiarendamiseks ja rakendamiseks Sotsiaalministeeriumile üle antud 28.06.2017.

 • Kutse uuringusse „Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade“

  Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut viib Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringut „Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade“.

  Uuringu eesmärk on välja tuua enesetapuni viivad asjaolud ja põhjused ning välja töötada soovitused enesetappude ennetamiseks. Uuring toimub 2018. a kevadel.

  Uuringusse ootame 2016. aastal enesetapu läbi hukkunute täisealisi lähedasi (pereliikmeid, lähedasi sõpru), kellega soovime viia läbi individuaalsed vestlused. Vestluse eesmärk on uurida inimestelt nende mõtteid ja tähelepanekuid seoses lähedase elu ja enesetapuga. Vestlus-intervjuus osalemine on vabatahtlik ja anonüümne. Intervjuusid viivad läbi kogenud Tartu Ülikooli teadlased.

  Uuringus osalemise soovi ja tekkinud küsimuste korral palun kontakteeruda märtsist-maini 2018. aastal e-posti aadressil uuring2018@ut.ee või telefonil 737 4200 tööpäeviti kl 9–16.

Tulevased üritused
Vaimse tervise MESS noortele @ Eesti Rahvusraamatukogu
10.10.2018 @ 10:00 – 18:00
VATEKi koostööseminar @ Sotsiaalministeerium
23.10.2018 @ 11:00 – 14:00
VATEKi koostööseminar @ Sotsiaalministeerium
11.12.2018 @ 11:00 – 14:00