top of page
  • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Avaldati rahvastiku vaimse tervise uuringu tulemused


28. juunil avaldati Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu (RVTU) tulemused. Ülevaatliku pressiteatega saab tutvuda sotsiaalministeeriumi veebis ning uuringu lõpparuande kohta leiab lisainfot TAI veebist.

Samal päeval toimus ka pressikonverents. Uuringut tutvustas Tervise Arengu Instituudi vanemteadur ja vaimse tervise uuringugrupi juht Kenn Konstabel ning tulemusi kommenteerisid sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, suitsidoloogia ekspert ja sotsiaaltervishoiu professor (ning VATEKi nõukogu esindaja) Merike Sisask ja sotsiaalministeeriumi vaimse tervise poliitika juht Anne Randväli.


Küsisime Annelt ja Kennilt, mida VATEK uuringu tulemustest johtuvalt silmas võiks pidada ning millele edasises töös suuremat rõhuasetust seada.


Anne sõnul on VATEKil väga oluline vaimse tervise spetsialiste ühendav roll. Vaimse tervise toe pakkumise süsteem, sh toe pakkujate rollid ja ülesanded ei ole meil ei piisavalt kirjeldatud. Nii ei ole abi pakkujatel võimalik oma tööd maksimaalselt hästi teha. VATEKi liikmeskonnal on hea positsioon aidata poliitikakujundajatel seda süsteemi sisustada.

Kenni hinnangul on VATEK koos oma üle-eestilise võrgustikuga inimestele märksa lähemal kui näiteks riiklikud institutsioonid ning saab seeläbi paremini toeks olla kogukondade tasandil. Samuti lasub meil info vahendamise ja selle olulisuse rõhutamise ülesanne: poliitikaotsused peavad tuginema tõenduspõhistele andmetele, mida pakuvad uuringud, valdkonna praktikud ning teised eksperdid.

*Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu tellis Sotsiaalministeerium ning uuringu viisid läbi Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikool. Uuringut rahastas Eesti Teadusagentuur läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi RITA tegevuse 1 "Strateegilise TA tegevuse toetamine". Eelnevalt ei olnud Eestis rahvastikupõhist põhjalikku vaimse tervise uuringut läbi viidud.

Comments


bottom of page