VATEKi projektid

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni tegevus toetub suuresti projektide rahastusele.

VATEK on end edukalt tõestanud vaimse tervise valdkonna eestvedajana ning teeb tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumiga.