top of page
  • Writer's pictureEesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK

Galerii: toimus mõttetalgu "Tundetark haridustee"


Fotod: Tiit Tamme10. oktoobril kutsusime vaimse tervise ja haridusvaldkonna eestvedajad mõttetalgule "Tundetark haridustee: kuidas lammutada tõkked hariduse ja vaimse tervise vahelt?", et vaimse tervise probleemide ennetust paremini haridusse tuua ning vaimset heaolu Eestis edendada. Osales nii vaimse tervise ja hariduse valdkonna võtmeisikuid, noorte esindajaid kui ka poliitikuid ja poliitikakujundajaid. Õhtut juhtis Triin Toomesaar.


Mõttetööd sütitas ministrite avaarutelu, mis tõi lavale sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, tervise- ja tööminister Peep Peterson ning kultuuriminister Piret Hartman.


Signe Riisalo märkis arutelus, et ühelgi ministril ei ole oma peas häid valmislahendusi olemas, vaid olulised muutused sünnivad just ekspertide abiga.

"Meil ei saa kunagi Eestis olema piisavalt professionaale, et igale inimesele jaguks oma isiklik käehoidja. See aga pole ka vajalik. Vaimse tervise tippspetsialistide ülesanne on aidata kõigil laste ja noortega tegelevatel inimestel omandada piisavalt põhjalikud teadmised, et osata õigeaegselt muret märgata ning vastavalt ka tuge pakkuda."


Kultuuriminister Piret Hartman jagas, et uuris oma ministeeriumi inimestelt ürituse eel, kuidas nende tegevused panustavad Eesti inimeste vaimse tervise toetamisse.

"Nägime, et tegelikult on Kultuuriministeerium tihedalt seotud vaimse tervise ennetusega. Loomulikult edendame häid liikumisharjumusi, sealhulgas on järgmise aasta teemaks valitud just liikumisaasta. Samuti toimuvad ministeeriumi hallatavates muuseumites muuseumitunnid "Kunstiga kiusamise vastu", mis põhinevad SA Kiusamisvaba Kooli KiVa programmil."


Peep Peterson rõhutas aga hea eeskuju seadmist ja normide nihutamist, tuues näiteid omaenda tegevustest.

"Ei saa olla nii, et Sotsiaalministeerium jagab Eesti inimestele soovitusi vaimset tervist toetavaks eluviisiks, sealjuures ise neidsamu väärtuseid ignoreerides."


Paneelvestlusele järgnes ajurünnak gruppides, kus kõik osalejad said just enda ekspertiisist lähtuvalt võimalikke lahendusteid otsida. Igale talgulisele seati eesmärgiks leida kohapealt mõni koostööpartner, kellega ka neid lahendusi ellu viima asuda.Miks otsustasime sellise ürituse korraldada?


10. oktoobril tähistame ülemaailmset vaimse tervise päeva ning VATEKi asutamis- ehk sünnipäeva. "Kuna vaimse tervise kuu fookuses on valdavalt noortele suunatud tundetarkuse teemad, tundus ainuõige tuua laua taha ka haridusvaldkonna otsustajad." selgitas VATEKi juht Ott Oja. Oja sõnul inspireeris üritust korraldama tema isiklik kogemus õpetajana vaimse tervise väljakutsetega noorte toetamisel ja vajadus kahe valdkonna suuremaks koostööks.

"Nii vaimses tervises kui ka hariduses tegutsevad inimesed, kes tahavad meie lastele ja noortele parimat. Kuid kui nende inimeste vahel pole usaldust ega koostööd, siis kaovad paljud abivajajad nende vastutusvaldkondade vahelisse tühimikku."
Vaimse tervise kuud tähistatakse Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel kõikjal maailmas ja Eestis toimub see Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK eestvedamisel. Vaimse tervise kuu korraldamist toetab Sotsiaalministeerium.

Comments


bottom of page