VATEK ja huvikaitse

Vaimse tervise ja heaolu valdkonna poliitika kujundamine on VATEKi üks põhitegevusi. Meie huvikaitsetöö eesmärgiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine.