top of page
VATEK ja huvikaitse

Vaimse tervise ja heaolu valdkonna poliitika kujundamine on VATEKi üks põhitegevusi. Meie huvikaitsetöö eesmärgiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine.

Tutvu VATEKi koostatud poliitikadokumentidega.

Vaata ka, milliste nõukogude ja organisatsioonide ridadesse VATEK kuulub.

bottom of page