top of page

VATEK ja huvikaitse

Vaimse tervise ja heaolu valdkonna poliitika kujundamine on VATEKi üks põhitegevusi. Meie huvikaitsetöö eesmärgiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine.

Tutvu VATEKi koostatud poliitikadokumentidega.

Vaata ka, milliste nõukogude ja organisatsioonide ridadesse VATEK kuulub.

Uudiseid huvikaitsest

bottom of page